Boodschap paus Franciscus aan G20

Paus Franciscus heeft in een boodschap aan de Russische president Poetin gepleit voor een internationaal financieel systeem dat recht doet aan iedereen en voor een geweldloze oplossing voor het conflict in Syrië. President Poetin is de voorzitter van de bijeenkomst van de G20, die vandaag en morgen plaatsvindt in Sint-Petersburg.

“Uw voorzitterschap van de G20 dit jaar heeft zichzelf verplicht om door te gaan met de hervorming van de internationale financiële instellingen en om overeenstemming te bereiken over financiële standaarden die passen bij de omstandigheden van vandaag. De wereldeconomie zal zich echter alleen kunnen ontwikkelen als zij alle mensen een waardige manier van leven toestaat, van de oudste tot het ongeboren kind, niet alleen de burgers van de lidstaten van de G20, maar elke inwoner van deze aarde, zelfs hen die in de meest extreme sociale omstandigheden of in de verst afgelegen plaatsen leven.”

De paus vroeg president Poetin de situatie in Syrië op de agenda te zetten ook al heeft “de vergadering van staatshoofden en regeringsleiders van de twintig grootste economieën met tweederde van de wereldbevolking en negentig procent van het bruto binnenlands product van de wereld niet internationale veiligheid als belangrijkste doel.” Maar dat ontslaat de G20 niet van de plicht zich te buigen over de situatie in Syrië, aldus de paus. “Alle regeringen hebben de morele plicht om al het mogelijke te doen om humanitaire hulp te verzekeren aan hen die te lijden hebben van het conflict, zowel binnen als buiten de grenzen van het land.”

De paus wees militair ingrijpen opnieuw af en riep op tot “een vreedzame oplossing door dialoog en onderhandelingen tussen de partijen, met eensgezinde ondersteuning door de internationale gemeenschap”.

Bron: VIS

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *