Brief bisschop Bonny: geen eenvoudige oplossingen

In Tertio waarschuwt Geert De Kerpel deze week voor te veel optimisme naar aanleiding van de opzienbarende stellingname van de Antwerpse bisschop Johan Bonny. Deze schreef onlangs een open brief waarin hij vooruitkeek naar de bijzondere bisschoppensynode over het gezin die in oktober wordt gehouden. Onomwonden schreef hij dat niet alleen de manier waarop de leer over huwelijk, gezin en seksualiteit wordt onderwezen, maar dat de synode ook de leer zelf kritisch moet bekijken. Vlaamse opiniemakers kwamen, aldus De Kerpel, woorden van lof te kort voor de bisschop.

Maar, zo schrijft De Kerpel, je kunt tweeduizend jaar kerkgeschiedenis niet opeens overboord gooien. Wat betekent het bijbelwoord ‘Wat God heeft verbonden, zal een mens niet scheiden’ dan nog. En als het om homoseksualiteit gaat: dat is voor de meeste Afrikanen onaanvaardbaar. Kunnen we de mening van continent negeren waar de rooms-katholieke Kerk op dit moment het snelst groeit?

De Kerpel doet niets af aan het pleidooi van Bonny, maar wijst op de complexiteit van het probleem waarvoor de synode gesteld is: ‘Aan de ene kant moeten ze erop toezien dat de kerk onverminderd trouw blijft aan het evangelie dat ook op vandaag wezenlijk haaks staat op vele maatschappelijke ontwikkelingen. Elke poging tot recuperatie uit heimwee naar een bepaald katholiek verleden is trouwens sowieso gedoemd te mislukken en zal slechts uitstel betekenen van de echte kerkelijke vernieuwing. Maar aan de andere kant dient de kerk wel degelijk opnieuw te vervellen tot een echte tocht- en bondgenoot van de ontelbaren die haar om zovele redenen de rug toekeerden, maar blijven hunkeren naar diepgang in het leven.’

(Bron: Tertio, christelijk opinieweekblad. Meer info en abonneren via www.tertio.be)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *