Britse bisschoppen over migratie en Europa

In Tertio deze week onder meer aandacht voor de verkiezingen in Groot-Brittannië, die vandaag worden gehouden. Wie er ook wint: het electorale landschap is versplinterd, zegt Anna Rowlands, expert op het gebied van de katholieke sociale leer. Labour en de Tories verliezen hun traditionele achterban. Katholieken voelden zich vroeger tot Labour aangetrokken: nu is dat veel minder.

De bisschoppen van Engeland en Wales hebben zich opvallend genoeg met een herderlijke brief in de verkiezingsstrijd gemengd. Niet met een advies om op een bepaalde partij te stemmen, maar wel met een oproep om te kiezen voor een menswaardig asielbeleid en voor Europese samenwerking. Ze zijn tegen een eventuele terugtrekking van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. “Die anti-Europese agenda staat haaks op de nood aan solidariteit binnen onze mensenfamilie”.

(Bron: Tertio, christelijk opinieweekblad. Meer info en abonneren via www.tertio.be)