Broeders van Sint Jan 10 jaar in Utrecht

Broeders van Sint Jan 10 jaar in Utrecht

De Broeders van Sint Jan zijn 10 jaar in Utrecht. Het tienjarige bestaan van de Utrechtse priorij vieren zij op 2 en 3 februari 2019. Op 2 februari doen ze dat met een studiedag en meditatief concert. Op 3 februari met een H. Mis, voorgegaan door kardinaal Eijk, en een daaropvolgende receptie waar ook burgemeester Van Zanen aanwezig zal zijn. 

De broeders bieden een plek van stilte en bezinning te midden van drukte en zetten zich actief in voor de stad. Ze organiseren activiteiten voor de buurt rondom hun priorij en bieden vorming, met name aan studenten en young professionals. De broeders zijn verbonden aan de Gerardus Majella parochie. In een tijd waarin kerken het moeilijk hebben, bloeit deze gemeenschap. Recent begon daarom een verbouwing onder de kerk om meer ruimte te creëren voor activiteiten en vrijwilligerswerk.

Studiedag en muziek

Zaterdag 2 februari staan de geschriften van de Heilige Johannes centraal. Het Evangelie, de Brieven, en de Apocalyps: ‘de beminde leerling’ geeft door wat hij zelf heeft ontvangen. Deze dag zal door woord, beeld en muziek ondersteund worden. Het programma begint met een H. Mis om 11uur met hulpbisschop mgr. Hoogenboom. Pater Luc Emmerich verzorgt een lezing over de Brieven van Johannes en er is een lezing door pater Nikodemus Peschl, filosoof en kunstenaar. De avond begint met een diner gevolgd door een meditatief concert waarin de musici de aanwezigen meenemen in bezinning. Inschrijven kan via www.stjan.org

Sint Jan in Nederland

De Broeders van Sint Jan willen Christus navolgen, zoals de Heilige Johannes Hem is gevolgd. Ze zijn gezonden naar degenen die dorst hebben naar waarheid en liefde. De Broeders van Sint Jan bieden plaatsen van vorming en gemeenschap aan degenen die op zoek zijn naar zingeving, in het bijzonder jongeren en gezinnen. Dat doen de Broeders over de hele wereld en in Nederland vanuit Utrecht en Den Haag. In de Utrechtse priorij wonen op dit moment zes broeders met vijf verschillende nationaliteiten.