Celebrate Festival in Voorthuizen

Celebrate Festival KCV

De Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV), een beweging binnen de Rooms-Katholieke Kerk voor vernieuwing door de Heilige Geest, versterking van geestelijk leven, gemeenschapsopbouw en oecumenische samenwerking, houdt in de meivakantie het Celebrate Festival in Voorthuizen. In de bijeenkomsten gaan traditionele katholieke liturgische elementen harmonieus samen met meer levendige evangelische geloofsexpressies.

De activiteiten vinden plaats in sporthal De Voorde en op camping Beloofde Land, van zaterdagavond 27 april tot en met vrijdagmorgen 3 mei. Voor alle leeftijdsgroepen zijn er programma’s met muziek, zang, lezingen, vieringen, workshops, een aanbiddingstent, ontmoeting en meer. Voor tieners die de hele week deelnemen is er het programma Crossover. In de ochtenden is er opvang voor de allerkleinsten. Dit is het 15e Celebrate Festival sinds 2005, het tweede in Voorthuizen. Eerdere edities vonden plaats in de zomervakanties in Brabant, Drenthe en Groningen.

In His presence

Het thema is dit jaar ‘In His presence’. De lofprijzing, die een grote plaats inneemt in het programma en bij charismatische vernieuwing in het algemeen, wordt dit jaar gecoördineerd door het platform Called2Worshop onder leiding van Paula Leitner en Dinant Hofstede. Dit platform is door de KCV opgericht om muzikanten met elkaar te verbinden en meer lofprijzing te bewerkstelligen. Woensdag verzorgt de Antilliaanse band Mensaheronan di Pas (Boodschappers van de vrede) uit regio Rotterdam de lofprijzing. Dinsdagavond is de lofprijzing onder leiding van Pauline Zoetebier van de House of Heroes in Nijkerk.

Sprekers

De ‘oecumenische dimensie’ van katholieke charismatische vernieuwing heeft Paus Franciscus meerdere keren nadrukkelijk onderstreept. Deze oecumenische dimensie komt onder meer tot uitdrukking door niet-katholieke gastsprekers als Wim Hoddenbagh, oud-directeur van de mannenbeweging De 4e Musketier (spreekt donderdagmorgen) en Orna Grinman, een joodse vrouw uit Israël. Grinman spreekt op zondag en maandag over de noodzaak van vergeving als je vrij voor God wilt zijn en vrij in zijn tegenwoordigheid wilt kunnen vertoeven. Zij is tijdens een reis naar Zuid-Afrika tot geloof in Jezus gekomen door een ontmoeting met een niet-joodse familie met veel liefde voor Israël.

Op woensdag en donderdag spreekt de priester Jean Michel Tour uit Frankrijk. Hij heeft een bijzondere gave om te preken over bekering en vernieuwing door de Heilig Geest. Hij is er in het bijzonder op gericht om mensen gevoelig te maken voor de wonderen van God en om te bidden voor de zieken.

Onderdompeling

De eucharistievieringen zijn alle dagen om 9.00 uur, maar op donderdag om 15.15 uur. In die viering zullen enkele mensen, die zich daarop hebben voorbereid, hun doopbeloften hernieuwen en aansluitend ondergedompeld worden in het water van het zwembad ter herinnering aan het doopsel dat ze als kind al ontvingen.

Op de website van de KCV schrijft priester Koos Smits hierover: ‘Deze vorm van onderdompeling is dan het openlijk getuigenis van een antwoord op de genade die in het sacrament van het Doopsel geschonken is, van een zo volledig mogelijke toewijding aan de heilige Drie-Eenheid, van een levenskeuze voor God, van een persoonlijke relatie met Jezus, van een echte inzet voor de Kerk van Christus en misschien wel bovenal van een overgave aan de Heilige Geest in wie wij ons mogen onderdompelen en met wie wij ons willen laten volstromen.’

Aanmelding en meer informatie

Aanmelding, programma’s en meer informatie: www.celebratefestival.nl