COA: ‘Kerkgebouwen niet geschikt voor vluchtelingen’

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) wil niet dat vluchtelingen worden opgevangen in katholieke kerkgebouwen omdat deze daarvoor niet geschikt zijn. Dat heeft het COA de Nederlandse bisschoppen weten. De bisschoppen boden hulp aan de organisatie aan.

De bisschoppenconferentie wil dat bisdommen en parochies de keuze van het COA eveneens respecteren. “Dit doet verder niets af aan de oproep aan de gelovigen om het hart open te zetten voor de vluchtelingen en waar mogelijk bijvoorbeeld door gastvrijheid en/of vrijwilligerswerk behulpzaam te zijn, steeds in afstemming met de professionele instanties.” aldus een vanmiddag uitgegeven communique.

Een kleine delegatie van de bisschoppenconferentie organiseert verder nog het gesprek met een aantal professionele organisaties om in kaart te brengen wat de kerk eventueel wel zou kunnen betekenen bij de opvang van vluchtelingen.

Aanstaande zondag wordt gecollecteerd in de parochies voor hulp aan vluchtelingen in binnen- en buitenland. De bisschoppenconferentie vraagt royaal voor te geven.