Cobbenhagen Center verbindt wetenschap en samenleving

Vandaag heeft de Universiteitsraad van Tilburg University ingestemd met de oprichting van het Tilburg Cobbenhagen Center. Het centrum zal onderzoek doen en congressen, symposia en studiedagen organiseren rond de betekenis van religie, recht, economie en verantwoordelijkheid in de huidige samenleving.

Het centrum werkt hiertoe samen met partners uit alle faculteiten van de Tilburgse universiteit. De naam is ontleend aan Martinus Cobbenhagen (1893-1954). Hij was priester en econoom en werd in 1927 hoogleraar aan de Roomsch-Katholieke Handelshoogeschool in Tilburg, de voorganger van Tilburg University en combineerde de beoefening van de economische wetenschap met wijsgerige en ethische reflectie.

Partners zijn onder anderen hoogleraar constitutioneel recht Ernst Hirsch Ballin die ingaat op vragen rond migratie en pluriformiteit als uitingen van de fundamentele normen van onze maatschappij en hoogleraar economie Lans Bovenberg die een project leidt over economie, moraal en onderwijs.

Tilburg University wil, aldus het persbericht waarin de oprichting bekend werd gemaakt, met het nieuwe centrum vanuit haar academische verantwoordelijkheid en open katholieke en humanistische wortels een bijdrage leveren aan de kwaliteit van onze samenleving.

Het Cobbenhagen Center staat onder leiding van de theoloog prof. dr. Erik Borgman: “De taak van wetenschap in de maatschappij is niet alleen om de maatschappij te begrijpen. Het gaat er om mensen te ondersteunen de samenleving waarnaar zij verlangen daadwerkelijk op te bouwen”, zo verwoordt hij het uitgangspunt van het nieuwe centrum. Behalve Borgman behoren religiewetenschapper dr. Liesbeth Hoeven en theoloog dr. Frank Bosman tot de ‘kernstaf’. Bosman was tot nu toe werkzaam bij Luce, het Centrum voor Religieuze Communicatie van Tilburg University. Hij blijft redacteur van katholiek.nl.