Curie krijgt ervan langs in pauselijke kersttoespraak

Paus Franciscus riep zijn medewerkers vandaag op om hun geweten te onderzoeken en hun zonden te bekennen. Hij deed dat in zijn jaarlijkse kersttoespraak tot de Romeinse Curie. In deze toespraak benoemde hij vijftien zonden, waaronder roddel en het streven naar macht en geld.

In de 21 maanden dat hij paus is, heeft Franciscus een begin gemaakt met het hervormen van de Curie. ‘Net als de Kerk moet de Curie een levende, persoonlijke, authentieke en solide relatie met Christus hebben’. Wie dat niet heeft, is niet meer dan een bureaucraat, aldus de paus.

De paus vervolgde met het noemen van 15 ziektes waaraan de Curie lijdt. Als eerste noemde hij de ziekte die het gevoel geeft onsterfelijk en onmisbaar te zijn. De kerkhoven liggen vol met mensen die onsterfelijk en onmisbaar dachten te zijn, zo zei de paus. ‘Een curie die niet aan zelfkritiek doet, niet op de hoogte is en niet probeert om zichzelf te verbeteren is een zwak lichaaam’.

In zijn toespraak gebruikte de paus harde woorden als ‘spirituele Alzheimer’ en ‘existentiële schizofrenie’: het verschijnsel dat sommigen het pastoraat achter zich laten en zich slechts bezighouden met bureaucratische activiteiten waarmee ze een ‘parallelle wereld’ scheppen.

Na zijn toespraak tot de leiding van de Curie had Franciscus, geheel tegen de gewoonte in, een ontmoeting met de medewerkers van het Vaticaan om hen een zalig Kerstmis te wensen.

Waarnemers zien in de toespraak van de paus, waaraan hij enkele weken werkte, zijn frustratie over de tegenwerking die hij vanuit de Curie ondervindt bij de uitvoering van zijn hervormingsplannen, maar ook een teken dat hij zich hierdoor niet laat tegenhouden.

Betekent waarschijnlijk vooral dat er verzet in het Vaticaan is tegen de paus, en dat hij dat verzet wil breken. — Hendro Munsterman NL (@HendroM) 22 december 2014

• Volgens (mijn eigen) welingelichte kringen werkte hij er al sinds weken aan. — Hendro Munsterman NL (@HendroM) 22 december 2014