Dalai Lama bepleit harmonie en religieus onderwijs

Afgelopen zaterdag ontvingen onder meer mgr. Woorts en de Haagse pastoor Ad van der Helm de Dalai Lama. Tijdens het gesprek in de Haagse Jacobuskerk benadrukte de Dalai Lama het belang van religieus onderwijs en onderlinge harmonie.

Op de eerste plaats benadrukte de Dalai Lama het belang van religieuze educatie opdat de mensen sterker worden in hun eigen, persoonlijke geloof. Het groeiende aantal niet-gelovigen en het grote aantal mensen dat wel gelovig is in naam, maar niet praktiseert, vindt de Dalai Lama een zorgwekkende ontwikkeling in de Westerse wereld. Het verdient aandacht om jonge mensen de weg van het geloof te wijzen en het belang van een sterke religieuze levensovertuiging te laten zien. De samenleving heeft mensen nodig die stevig staan in hun religieuze overtuigingen, aldus de geestelijk wereldleider.

Daarnaast pleitte de Dalai Lama voor religieuze harmonie tussen de wereldreligies. Niet alleen de religieuze leiders hebben daar een verantwoordelijkheid in, maar ook de gelovigen zelf. Zij kunnen door woorden en door sociaal handelen een bijdrage leveren aan die harmonie. Er zijn religieuze hardliners die hun toevlucht nemen tot onverdraagzaamheid en geweld. Hierdoor wordt de wereldvrede bedreigd en dan wordt de oorzaak bij de religies zelf gelegd, maar dat is onterecht, zo werd door de religieuze leiders benadrukt. Het komt door het verkeerde gebruik van religie door deze hardliners die bij elke religieuze stroming kunnen worden gevonden.

Ook onderstreepte de Dalai Lama zijn pleidooi om de Tibetaanse taal, cultuur en religie te ondersteunen. Veel boeddhisten in landen als Japan en China hebben behoefte aan verdieping en kennis van de betekenis van de oude rituelen. Kennis van het Tibetaans boeddhisme wordt steeds meer gewaardeerd.

Aan het slot van dit gesprek van ruim een uur werd onderstreept dat de religies een bijdrage willen leveren aan de cohesie in de samenleving en de religieuze leiders hopen dat de overheid deze rol ook wil erkennen en ondersteunen.

Aan het gesprek namen mgr. Herman Woorts, namens de Nederlandse bisschoppen, ds. Karin van den Broeke, voorzitter van de PKN synode en Rabbijn Abraham Soetendorp die door het ministerie van Buitenlandse Zaken uitgenodigd was. Ook minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans nam deel aan dit gesprek.

(Bron: Parochienieuws H. Jacobus de Meerdereparochie Den Haag)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *