Damiaanprijs 2019 voor Vluchtelingenproject Zeebrugge

Vluchtelingenproject Zeebrugge Damiaanprijs 2019

De paters van de Heilige Harten hebben de Damiaanprijs 2019 uitgereikt aan het Vluchtelingenproject in Zeebrugge. Mensen op de vlucht vinden er in de geest van Damiaan warme solidariteit op mensenmaat. De prijsuitreiking vond afgelopen zondag plaats in het Damiaancentrum in Leuven.

Het Vluchtelingenproject Zeebrugge bestaat uit een groep vrijwilligers in Zeebrugge die zich onder initiatief van en samen met pastoor Fernand Maréchal het lot aantrekt van vluchtelingen die in Zeebrugge terecht komen en van daaruit het Verenigd Koninkrijk proberen te bereiken. In vele opzichten gaan deze vrijwilligers vandaag in de voetsporen van Damiaan en geven zij gestalte aan Damiaans inspirerende voorbeeld van verbondenheid, dialoog en solidariteit.

Allereerst gaat het om een klein project zonder structuren, zonder administratie, zonder betaalde krachten. Het project draait op de onbetaalbare en vrijwillige inzet van vele mensen die waar ze kunnen hun steentje bijdragen. Ook Molokaï was in de tijd van Damiaan een klein project binnen het groter geheel van de maatschappij. Vanuit dat kleine project, dat kleine begin is er een krachtig en inspirerend signaal uitgegaan naar de bredere samenleving.

Het project in Zeebrugge doet iets voor mensen aan de rand, voor mensen in nood, voor mensen op de vlucht. Ook Damiaan hielp mensen waar hij kon, in de geest  en de navolging van hem die gezegd heeft: ik had honger en je hebt mij te eten gegeven. Ik ging schamel gekleed en je gaf mij kleren. Ik was vreemdeling, vluchteling, en je hebt het voor mij opgenomen.

Het project in Zeebrugge geeft iedereen wat hij of zij nodig heeft ongeacht afkomst, cultuur, taal en godsdienst. Ook Damiaan hielp zonder onderscheid te maken. Het project in Zeebrugge gaat moedig door ondanks protest, tegenstand en bedreigingen uit verschillende hoeken. Vol overtuiging werkt men verder. Damiaan heeft evenzeer tegenkanting en onbegrip gekend, niet in het minst vanuit zijn eigen kerkelijke en religieuze kring. Maar hij bleef bescheiden en ging vol geloof en vastberadenheid door met zijn werk.

Vanwege de kleinschaligheid, de doorgedreven vrijwillige inzet van velen, de concrete en warme hulp op mensenmaat, de niet aflatende aandacht voor mensen in nood, de solidariteit zonder onderscheid en de moed en volharding ondanks tegenstand verdient dit project in Zeebrugge deze vierde Damiaanprijs.

De Damiaanprijs

De Damiaanprijs zet mensen en organisaties in de kijker die  zich dagelijks in de geest van Damiaan inzetten voor een meer menswaardige en solidaire samenleving. De Damiaanprijs beloont in de geest van Damiaan organisaties die door hun inzet meer dialoog, respect, verbondenheid en solidariteit teweegbrengen tussen mensen. Voortaan reiken de paters van de Heilige Harten jaarlijks deze Damiaanprijs uit aan een organisatie of een project als erkenning voor hun aandacht en inzet voor kwetsbare medemensen in nood. De prijs is een Damiaankunstwerk van de hand van de Leuvense kunstenaar Willy Peeters.