De diaken: de rol van een ‘nieuw’ ambt

Vijftig jaar geleden herstelde het Tweede Vaticaans Concilie het ambt van permanent diaken. Sindsdien is deze wijding niet uitsluitend een stap op weg naar het priesterschap. Maar wat is de rol van de diaken? Niet alleen maar een diakonale en ook is hij geen gehuwde onderpastoor. Tertio sprak met drie diakens en een echtgenote van een diaken: hun antwoorden leveren een grote verscheidenheid aan antwoorden op en ook diverse visies op de toekomst: voorzichtig komen vragen rond het celibaat aan de orde en het wijden van vrouwelijke diakens.

(Bron: Tertio, christelijk opinieweekblad. Meer info en abonneren via www.tertio.be)

Afbeelding: Meester van de Levensbron, De Zeven Werken van Barmhartigheid. By karinvogt [CC BY-SA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons.