De Korte en Punt reageren afzonderlijk op Parijs

Naast het algemene communique van de bisschoppenconferentie reageren de bisschoppen Punt (Haarlem) en De Korte (Groningen) separaat op de terreurdaad in Parijs. Het algemene communique waarin de bisschoppenconferentie hun schok en verbijstering uitspreken staat op de websites van de Kerkprovincie en de bisdommen Den Bosch, Utrecht, Rotterdam en Breda. Daarnaast spreken ook Punt en De Korte zich uit op hun eigen diocesane websites.

Bisschop van Haarlem-Amsterdam Jos Punt doet dat middels een open brief aan een aantal hoofdredacties. “Mijn gedachten zijn dan ook bij uw collega’s die omgekomen zijn en bij hun gezinnen, families en vrienden. Mijn gedachten zijn echter ook bij u en al uw medewerkers die gewend zijn het wereldnieuws in vrijheid te kunnen brengen en dit terecht als een groot goed zien binnen de democratische beginselen die wij allen koesteren. Die vrijheid staat nu opnieuw ter discussie en u voelt zich daar onveilig bij.”

Punt bepleit een goede dialoog tussen de religies. “Want de zorgen over radicalisering binnen de Islam en terroristische uitingen daarvan zijn terecht. Het is daarom belangrijk dat de dialoog tussen de religies, en dan met name met onze moslimgemeenschappen, gaande blijft in een sfeer van goede wil en wederzijds respect, en met als doel om vrede en harmonie in de wereld te bevorderen.”

Opmerkelijk aan de open brief is dat deze is gericht aan een selectie van journalistieke media. Zo is de brief wel gericht aan het quo oplage marginale Katholiek Nieuwsblad en niet aan andere rooms-katholieke media zoals de omroep RKK, Katholiek.nl en de vele theologische tijdschriften en katholieke websites waar eveneens journalisten werkzaam zijn.

Bisschop van Groningen-Leeuwarden Gerard de Korte spreekt over de kwetsbaarheid van de samenleving. Hij zegt dat bescheidenheid past, omdat eeuwenlang ook christenen anderen hebben “veracht, gehaat en gedood”. “Voor zover ik kan zien, hebben wij deze heilloze weg pas vrij recent verlaten.”

De tijd van naïviteit is voorbij, aldus De Korte. “Een gering aantal fanatici kan onze samenleving flink ontwrichten. Onze overheden hebben de taak om terroristen zoveel mogelijk uit te schakelen voordat zij kunnen toeslaan. Al is een garantie op honderd procent veiligheid natuurlijk een illusie.”

Ook De Korte bepleit een dialoog. “Voor de toekomst van onze aarde is een blijvende dialoog tussen de beide wereldgodsdiensten van groot belang. Juist nu moeten wij in het onderling gesprek het geweld in ons beider geschiedenis eerlijk ter sprake durven brengen. Geweld in naam van God zouden wij gemeenschappelijk moeten afzweren. Wie het zwaard grijpt zal door het zwaard omkomen. Dat wij haat overwinnen door dienstbare liefde.”

(foto: pallina60loon/flickr/CC BY 2.0)