De Korte: ‘Juist nu mensen en middelen mobiliseren’

Bisschop van Groningen-Leeuwarden Gerard de Korte wil lokale geloofsgemeenschappen behouden en roept op tot nieuw missionair beleid. “De komende jaren kunnen wij als de jaren van de waarheid beschouwen.

De Korte ontvouwde zijn toekomstvisie bij het afscheid van een opbouwwerker. Hij bepleit naast schaalvergroting een pastorale ‘schaalverfijning’ om vitale geloofsgemeenschappen te behouden. Sociale cohesie is van groot belang. “Mensen hechten aan hun dorp of stad, aan hun eigen streek. Ze wensen geen kille anonimiteit maar zoeken herkenbaarheid en geborgenheid,” zegt hij. “Door alleen te denken in termen van teruggang en krimp bouwen wij niet op maar breken wij af. Denken in termen van louter krimp dreigt ieder enthousiasme te doven.”

Niet laten gijzelen

De vindt dat de grote zorgen en crisis van de kerk de parochies niet gijzelen. “Die zorgen mogen ons echter niet apathisch en passief maken. Dat lijkt mij een zeer ongelovige reactie!.” Het de “diepste overtuiging” van de Korte dat het devies moet zijn “juist nu mensen en middelen mobiliseren.” De bisschop ziet een nieuw missionair beleid als cruciaal met twee ankerpunten: werven van nieuwe mensen en middelen en het versterken van de katholieke identiteit. Hij ziet daarin een rol voor alle mogelijke communicatiemiddelen, van groepsbijeenkomsten, parochiebladen en sociale media.

Zonder kerkgebouw

“Ook zonder eigen kerkgebouw kan een vitale katholieke gemeenschap functioneren. Bijvoorbeeld door samenwerking met een plaatselijke protestantse gemeente of gebruik te maken van een aula van een school,” schrijft De Korte. Die visie staat diametraal tegenover de visie van kardinaal Wim Eijk. “De kardinaal centraliseert gelovigen en ik vind dat niet verstandig”, tekent Trouw op. “Maar ik ga me niet met zijn beleid bemoeien. Deze brief lag al klaar voordat de petitie in het nieuws kwam.”

Korte spreekt over een beslissende tijd en een tijd van omslag. “Ik meen dat de komende tijd zo’n kairosmoment vormt.”

Niet geheel nieuw

De visie die De Korte uitsprak, is – net als dat van andere bisschoppen – niet geheel nieuw. Al langere tijd benadrukt de bisschop van Groningen-Leeuwarden dat hij inzet op geloofscommunicatie, catechese en het vinden van nieuwe mensen.