De Verrijzenis als onvoorstelbaar vreemd verhaal

Op Eerste Paasdag brengt de Vlaamse televisie een interview met Tom Wright, gewezen anglicaans bisschop van Durham. Hij schreef onder meer populair-wetenschappelijke boeken over het Nieuwe Testament, die in het Nederlands verschenen onder de titel Matteüs, Marcus… voor iedereen. Recent verscheen zijn onderzoek naar Paulus: Paul and the Faithfulness of God.

Tertio sprak met hem, onder meer over de Verrijzenis. Wright heeft er nooit aan getwijfeld dat deze werkelijk heeft plaatsgevonden. Dat er een onsterfelijke ziel bestaat, was een opvatting die in de Oudheid onder de Grieken aanhang had en de joden geloofden dat God hen ooit na hun dood een nieuw lichaam zou geven.

Dat is voor Wright geen reden om het paasmysterie af te doen als een variant op een oud verhaal uit het Midden-Oosten. Voor de christenen was de Verrijzenis uit de dood door Jezus namelijk een feit dat werkelijk had plaatsgevonden. “Dat was onvoorstelbaar vreemd. Dat het verhaal van vrouwen uitging, was een extra reden om eraan te twijfelen. In de klassieke wereld werden zij immers ongeloofwaardig geacht als getuigen.” Een vreemde manier van de evangelisten om sceptici te overtuigen van de waarheid van het verhaal. Het moet dus echt gebeurd zijn, aldus Wright.

Tom Wright wordt geïnterviewd in het programma ‘Braambos op Pasen’ dat wordt uitgezonden op Eerste Paasdag: op VRT Eén om 8:30 en op Canvas rond 23:30 uur.

(Bron: Tertio, christelijk opinieweekblad. Meer info en abonneren via www.tertio.be)

Foto: © Lucette Verboven