Dilemma’s rond draagmoeders

De Belgische senaat boog zich onlangs over de ethische vragen rond draagmoederschap. Tertio wijdt deze week een dossier aan dit onderwerp. Priester en bio-ethicus Paul Schotsmans stelt dat het welzijn van het kind hierbij centraal moet staan. Maar hij wijst wel op ethische risico’s: “De kans is reëel dat sommigen ‘gestationele moeders’ (draagmoeder red.) beschouwen als een soort broedmachines, excusez le mot” Dat is geen theorie: buiten de Europese Unie neemt commercieel draagmoederschap hand over hand toe.

Ook klinisch psycholoog Jos Corveleyn waarschuwt hiertegen. Hij benadrukt overigens dat het afstaan meteen na de bevalling geen schadelijke gevolgen heeft voor het kind of voor de draagmoeder. Integendeel: veel vrouwen vinden voldoening in het feit dat ze een ander hebben kunnen helpen. Corveleyn pleit er wel voor dat vrouwen contact blijven houden: “Een blijvende rol als ‘meter’ is in dat opzicht beslist het overwegen waard voor de draagmoeder.”

Anders ligt het met commercieel draagmoederschap: “Het is erg waarschijnlijk dat aanzienlijke vergoedingen voor een ‘koopkind’ relaties verzieken.”

(Bron: Tertio, christelijk opinieweekblad. Meer info en abonneren via www.tertio.be)

Foto: Vanuit sommige Amerikaanse staten, Rusland, Oekraïne of India bieden gespecialiseerde agentschappen wereldwijd hun diensten aan. Voor wensouders rekruteren zij doorgaans een arme lokale vrouw die er zich contractueel toe verbindt een zwangerschap uit te dragen. © RR