Dure barmhartigheid van Walter Kasper

De ‘theoloog van de barmhartigheid’, kardinaal Walter Kasper, spreekt zachte woorden. Zijn boek Barmherzigkeit werd bejubeld door de paus en steeg daardoor flink op de verkooplijsten. Het boek krijgt terecht veel aandacht, onder meer deze week in Tertio.

‘Barmherzigkeit’ mag na het Duits – en sinds kort in het Engels – ook best naar het Nederlands worden vertaald. Kasper schrijft over barmhartigheid vanuit meerdere perspectieven. Hij doet dat met tact en eruditie, met noties hoe de Kerk barmhartig is. Hij beschrijft zorgvuldig wat barmhartigheid überhaupt is vanuit bijbelse, theologische en filosofische gezichtspunten.

Kasper wil antwoorden formuleren over heikele kwesties, zoals de positie van gescheiden katholieken die hertrouwen. Daar blijkt dat de kerk zich eerder wreed en hardvochtig manifesteert dan zachtmoedig. Kasper ziet de kerk graag barmhartiger opereren.

Zo suggereerde de Duitse kardinaal tijdens het consistorie afgelopen februari dat er twee routes zijn hoe om te gaan met het vraagstuk van een mislukt huwelijk en het vinden van een nieuwe liefde. Hij erkent volmondig dat het huwelijk een band is die niet verbroken kan worden. Als oplossing kan naast het ongeldig verklaren van een eerste huwelijk het voorbeeldgedrag zijn van hertrouwde ouders voor hun kinderen. Kardinaal Kasper vraagt zich af of het niet beter is dat de kinderen uit dit nieuwe huwelijk hun ouders te communie zien gaan.

In Tertio deze week wordt hij geïnterviewd. Daarin licht Kasper die ‘beroemde’ toespraak aan de kardinalen toe. ‘Sta me toe er allereerst op te wijzen dat ik niet alleen sprak over de kwestie van de hertrouwde echtgescheidenen die nu niet te communie mogen gaan. Ik hield een veel bredere rede over het gezin met als doel het debat te voeden in voorbereiding op de bisschoppensynode van oktober met als thema de pastorale uitdagingen van het gezin in de context van de evangelisatie. Dat het nadien discussies losweekte, behoorde tot de opzet. Het was niet te nemen of te laten. Ik gaf inderdaad aan dat we niet alles louter juridisch kunnen oplossen en dat we soms gebaat zijn met meer pastorale en spirituele benaderingen,’ benadrukt hij tegenover de Vlaamse journalist Emmanuel Van Lierde.

Kasper doet met warmte zijn pleidooi voor barmhartigheid. De barmhartigheid die tot de diepste vezels van het rooms-katholieke geloof behoort. ‘Twee uitersten moeten we vermijden wanneer we het pad van de bekering aanmoedigen: rigorisme en laksheid – de loutere aanpassing aan de tijdgeest. Onze barmhartigheid zal nooit goedkoop zijn. Het evangelie is nu eenmaal radicaal en staat haaks op onze verwachtingen. Tegelijk kan ik me geen situaties voorstellen waarbij zonden niet vergeven kunnen worden’, aldus de Duitse kardinaal.

Het volledige interview met kardinaal Walter Kasper is te lezen in Tertio van deze week. Een gedeelte uit ‘Mercy’ kan via Google Books worden gelezen.

(Bron: Tertio, christelijk opinieweekblad. Meer info en abonneren via www.tertio.be)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *