Ecologisch manifest gepresenteerd

Een ‘ecologische bekering van onszelf, kerk en maatschappij’: daartoe roept het ecologisch manifest op dat afgelopen zaterdag werd gepresenteerd tijdens een inspiratiedag rond de encycliek ‘Laudato Si’’. De dag vond plaats in Bennekom en de 250 deelnemers kwamen van zeer diverse religieuze achtergronden. Onder meer kwam de vraag aan de orde hoe het boeddhisme en de islam aankijken tegen duurzaamheid.

Vele bezoekers onderschreven het manifest en verklaarden daarmee dat ze zich actief zullen inzetten voor de bescherming van de schepping en van het recht op waardig leven van de armsten. Het manifest is te vinden op de website die gewijd is aan Laudato Si’.