Eeuwenoude Mariaprocessie Bolsward in ere hersteld

Op zondag 17 mei 2015 vieren rooms-katholieken in Bolsward dat vijfhonderd jaar geleden voor het eerst melding werd gemaakt van een mirakel rond Maria van Sevenwouden. Het uit de 13e eeuw stammende houten Mariabeeld is in de loop van de tijd verbonden geraakt met de devotie voor Maria van Sevenwouden.

In 1515 ontsnapte het beeld op wonderlijke wijze aan verwoesting en kwam er nadien een bedevaart op gang. Sindsdien zijn er meerdere wonderen in verband gebracht met dit genadebeeld die steeds in een mirakelboek werden genoteerd. Met de Reformatie kwam er een einde aan de jaarlijkse Mariaprocessie.

Vanwege het jubileum zal voor het eerst weer een grote processie door de stad trekken. Na een eucharistiviering in de morgen wordt in de middag een processie met het mirakelbeeld gehouden. Bij beide gebeurtenissen zal bisschop De Korte de voorganger zijn. De processie is vooral een gebedsdienst in en met de stad. Het Bolswarder draaiorgel en het lokale Shantykoor zullen een bijdrage leveren. De Doopsgezinde en de Gasthuiskerk zullen langs de route van zich laten horen door orgelmuziek en samenzang.

Op dezelfde dag wordt in de Friezenkerk in Rome aandacht besteed aan dit bijzondere jubileum. In die kerk staat een replica van het beeld van Maria van Sevenwouden. De rector van de Friezenkerk, pater Tiemen Brouwer, viert in Bolsward als speciale gast het feest mee.

In het Titus Brandsmamuseum naast de Franciscuskerk zal gedurende het hele bedevaartsseizoen een speciale tentoonstelling worden gehouden over Maria van Sevenwouden.

(foto: Petra Kroon)