Eijk legt voorzitterschap Bisschoppenconferentie neer

Kardinaal Eijk stopt als voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. De aartsbisschop heeft gezondheidsklachten en wil meer tijd steken in het pastorale werk in zijn bisdom. Binnenkort kiezen de bisschoppen uit hun midden een nieuwe voorzitter voor de periode van vijf jaar.

Het aartsbisdom geeft op zijn website een toelichting op het besluit van de kardinaal. “Op de eerste plaats wordt hij geplaagd door een pijnlijke gewrichtsaandoening die met name het lopen nu en dan bemoeilijkt. Op de tweede plaats wil hij meer tijd en energie kunnen steken in (met name de pastoraal van) het Aartsbisdom Utrecht. Bovendien stelt de verdergaande ontkerkelijking de parochies en het aartsbisdom voor grote uitdagingen, waar kardinaal Eijk zoveel mogelijk aandacht aan wil besteden.”

“Het voorzitterschap was de afgelopen vijf jaar een arbeidsintensieve opgave, waarbij vooral de aanpak van het schandaal van het seksueel misbruik in de R.-K. Kerk veel tijd vroeg. In 2008 stelde aartsbisschop Eijk zich overigens ook geen kandidaat, toen er een opvolger moest komen voor kardinaal Simonis als voorzitter. Kardinaal Eijk was toen net benoemd als aartsbisschop van Utrecht en wilde zich volledig richten op zijn nieuwe benoeming.”

Wim Eijk heeft het voorzitterschap sinds 2 juli 2011. Alle bisschoppen zijn vertegenwoordigd in de conferentie. De voorzitter wordt voor vijf jaar benoemd. Meestal is de bisschop met de hoogste rang de voorzitter, maar dat is geen wet. Zo koos Wim Eijk bij zijn aantreden als aartsbisschop van Utrecht, in 2008, ervoor geen voorzitter te zijn. Die keuze maakt hij nu opnieuw. Daarmee eindigt ook zijn vertegenwoordiging ‘in alle aangelegenheden in en buiten rechte’ vanuit de bisschoppenconferentie.

Het besluit komt precies acht jaar nadat Wim Eijk aartsbisschop van Utrecht werd.