Enquête voor katholieke jongeren in kader van Bisschoppensynode

In oktober 2018 zal de 15e Gewone Algemene Bisschoppensynode plaatsvinden met als thema ‘jongeren’.
Het Vaticaan heeft voor katholieke jongeren tussen de 16 en 29 jaar een enquête opgesteld en verzoekt jongeren van over de hele wereld (ook in Nederland) deze in te vullen.

KLIK HIER VOOR DE NEDERLANDSE ENQUÊTE

De Bisschoppensynode krijgt niet alleen informatie vanuit de enquête, maar ook heeft paus Franciscus zijn bisschoppen verzocht om met jongeren in gesprek gegaan. In Nederland hebben inmiddels al verschillende bijeenkomsten plaatsgevonden waarin jongeren hun input hebben kunnen delen.