“Eugenetica is terug van weggeweest”

Vorige maand woedde in Vlaanderen een felle discussie naar aanleiding van een opiniestuk in De Standaard. Hoogleraar geneeskunde Jo Lebeer (Universiteit Antwerpen) bekritiseerde prenatale tests om het syndroom van Down vast te stellen. Als de overheid deze tests gaat vergoeden — waarvoor in België plannen zijn — en tegelijkertijd onvoldoende middelen ter beschikking stelt voor de verzorging van gehandicapten, beïnvloedt zij de keuzevrijheid van de ouders, aldus Lebeer.

Dat hij sprak van ‘massale exterminatie’ en verwees naar de tijd “waarin men dacht dat het probleem van afwijkenden (joden, zigeuners, homo’s, gehandicapten) was ‘opgelost’”, was natuurlijk olie op het vuur van de discussie.

In een interview met Tertio deze week trekt Lebeer niets van zijn woorden in. Eugenetica, zo zegt hij, is geen uitvinding van de nazi’s. Ook in de Verenigde Staten en in Zweden werd destijds geprobeerd te voorkomen dat gehandicapten zich zouden voortplanten. Zo worden gehandicapten niet meer als mens gezien, maar alleen als gehandicapte of als iemand met het syndroom van Down: “Alles wat zo’n mens kan bijbrengen aan levenslust, creativiteit, affectiviteit is plots van geen tel meer.”

(Bron: Tertio, christelijk opinieweekblad. Meer info en abonneren via www.tertio.be)