“Europa moet meer doen voor vluchtelingen”

De maatregelen die de EU gisteren bekend maakte om bootvluchtelingen te helpen zijn onvoldoende. De EU besloot om het budget te verdriedubbelen. James Stapleton van de Jesuit Refugee Service (JRS) had echter verwacht dat de EU zou zorgen voor opvang van de vluchtelingen en plannen zou ontvouwen om het vluchtelingenprobleem bij de wortel aan te pakken, zo zei hij in een interview met Radio Vaticana. Groot-Brittannië bijvoorbeeld, beloofde weliswaar schepen te sturen naar de Middellandse Zee, maar weigerde meer asielzoekers op te nemen.

De JRS maakte vandaag bekend dat het aantal asielaanvragen in Italië vorig jaar met 143 % is toegenomen tot een record aantal van 64.886. JRS Italië, bekend onder de naam Centro Astalli hielp 34.000 van hen. Centro Astalli probeert daarnaast meer begrip te kweken voor de problemen van de asielzoekers. Vorig jaar waren 24.000 studenten en scholieren betrokken bij educatieve projecten over asielrecht en interreligieuze dialoog.

De noodzaak van meer kennis en dialoog werd onderstreept door directeur Berardino Guardino van Centro Astalli: “Internationale problemen, constante waarschuwingen in de media, de economische crisis en toenemende sociale spanningen dreigen voeding te geven aan vooroordelen, oppervlakkige oordelen en ongerechtvaardigde desinteresse aangaande gedwongen migratie, wat leidt tot maar al te reële discriminatie van vreemdelingen, moslims in het bijzonder.”

Jesuit Refugee Service

Foto: Berardino Guarino, journalist Paolo Fallai, en de stichter van de monastieke gemeenschap van Bose, Enzo Bianchi, bespreken de noodzaak van een veranderde houding in Europa naar gastvrijheid en solidariteit. (Jacquelyn Pavilon / Jesuit Refugee Service)