Europese bisschoppen veroordelen racisme en vreemdelingenhaat

De christelijke visie op universele gerechtigheid en vrede vraagt om solidariteit en respect voor iedereen. Dat schrijven commissieleden van Justitia et Pax Europa in een deze week verschenen rapport tegen groeiend racisme en vreemdelingenhaat.

Ze dringen er bij religieuze gemeenschappen op aan zich uit te spreken tegen een groeiend ‘nationalisme van uitsluiting’, dat ingaat tegen de menselijke waardigheid.

Justitia et Pax noemt het “zeer zorgwekkend” dat “de verkiezingen op regionaal, nationaal en Europees niveau de populariteit laten zien van partijen die pleiten voor de enge nationale belangen boven universele menselijke waarden, internationaal verbintenissen en verplichtingen”.

“Vaak racistische of xenofobe opvattingen leiden onvermijdelijk tot de oorlogvoerende en ultranationalistische politiek die beide wereldoorlogen voorafging. Door te suggereren dat natie en nationaliteit een passend antwoord zijn op de hedendaagse uitdagingen, verwijzen die partijen en leiders naar een paradigma van uitsluiting dat het nog erger zal maken.”

Populistische politici proberen aan de macht te komen door het “inspelen op de diepste angsten van mensen”, “het aanbieden van eenvoudige oplossingen” en “het negeren van feiten die oplossingen op basis van onrecht of de marginalisering van een deel van een samenleving nooit kan leiden tot een vreedzame gemeenschap,” aldus de netwerkorganisatie. Volgens Justitia et Pax zijn er “geen snelle en gemakkelijke antwoorden op diepgewortelde structurele uitdagingen die voortvloeien uit de diversiteit van samenlevingen en een geglobaliseerde economie.”

Voorzitter van de Europese netwerkorganisatie, aartsbisschop van Luxemburg Jean-Claude Hollerich, zegt dat het rapport dat wordt aangeboden aan politieke beleidsmakers in de EU. Justitia et Pax is een netwerkorganisatie van 31 nationale katholieke commissies op het gebied van vrede en gerechtigheid. De commissies werken onder auspiciën van de Europese bisschoppen.

(foto: screenshot YouTube)