Euthanasie vanuit christelijk perspectief

Het boek ‘De doos van Pandora – Reflecties over euthanasie vanuit christelijk perspectief’ dat woensdag in Gent werd gepresenteerd, beleeft inmiddels zijn tweede druk. In het boek beschrijft broeder René Stockman, algemeen overste van de Broeders van Liefde, hoe de legalisering van abortus in 1990 de Belgische samenleving op ethisch vlak fundamenteel veranderde waardoor ook de toegestane vormen van euthanasie steeds ruimer werden.

[quote_left]‘Ik hoop dat mijn boek kan bijdragen in de verdediging van onze christelijke mensvisie’[/quote_left]Zowel abortus als euthanasie is het doden van leven dat men niet de moeite waard vindt, aldus Stockman.

Hij benadrukt onder meer het belang van palliatieve zorg en ook van palliatieve sedatie en hij geeft aan dat dit fundamenteel verschilt van euthanasie. ’Het gevaar is niet denkbeeldig dat mensen, ook christenen, zich laten meeslepen in het wijdverspreide discours over zelfbeschikking, met euthanasie als antwoord op uitzichtloos lijden. Ik hoop dat mijn boek kan bijdragen in de verdediging van onze christelijke mensvisie, met als grote en na te volgen voorbeeld Jezus Christus.‘

Bij de presentatie van het boek spraken mgr. André-Joseph Léonard en Rik Torfs. Een samenvatting van hun bijdragen en van de presentatie van het boek is te vinden op kerknet.be

René Stockman, De doos van Pandora. Reflectie over euthanasie vanuit christelijk perspectief Antwerpen: Halewijn, 130 p. € 16,95. Isbn 978–90–8528–287–7

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *