Exhortatie is ‘impuls voor pastorale openheid’

Bisschop Frans Wiertz van Roermond vindt het document Amoris Laetitia (de vreugde van de liefde) een ‘impuls voor pastorale openheid’. Dat zegt hij vandaag in een persverklaring.

“Paus Franciscus heeft met een document over de ‘vreugde van de liefde’ een sterke impuls gegeven aan de pastorale openheid voor alle mensen die bij de Kerk willen horen. Er was lang uitgezien naar het woord van de paus zelf, nadat bisschoppen van over heel de wereld tot twee maal toe waren samengekomen om over de thematiek van huwelijk en gezin te spreken. De paus wil in zijn schrijven de barmhartigheid de boventoon laten voeren. Alhoewel er aan het ideaal van het huwelijk en de regels rond het ontvangen van de sacramenten niets verandert, roept de paus iedereen in de Kerk op om wegen te vinden waardoor niemand zich uitgesloten hoeft te voelen. Voor katholieken zijn deze woorden van de paus belangrijk, omdat ze duidelijk maken dat het ideaal van een goed leven altijd pas bereikt kan worden door een weg die in de realiteit onvolkomenheden kent. Alhoewel niemand kan zich permitteren om zich neer te leggen bij gebroken of onwenselijke situaties, wordt tegelijkertijd ook niemand afgeschreven of tweederangs behandeld om de situatie waarin men verkeert. In zekere zin bevestigt de paus een situatie die in ons bisdom al gebruikelijk was: het officiële standpunt blijft zoals het is en tegelijkertijd zoeken we voortdurend naar wegen om de Kerk voor iedereen een echt thuis te laten zijn.”