Fazenda da Esperança gemeenschap nieuwe inwoners Achelse Kluis

De katholieke gemeenschap Fazenda da Esperança heeft van Mgr. Hoogmartens, bisschop van Hasselt de zegen gekregen om zijn intrek te nemen in de Sint-Benedictusabdij van Achel, ookwel bekend als de Achelse Kluis. De abdij ligt op de grens tussen Noord-Brabant (Nederland) en Noord-Limburg (België) en de intrek van de nieuwe gemeenschap moet in het voorjaar van 2018 plaatsvinden.

Achelse Kluis

De geschiedenis van de Achelse Kluis gaat terug tot 1656. Op een perceel heidegrond tussen Zwartven en Kerkeven werd destijds een grenskapel gebouwd waar Nederlandse katholieken na de godsdienstoorlogen met de protestanten hun diensten konden houden. In 1686 stichtte Petrus van Eijnatten uit Eindhoven hier een gemeenschap van kluizenaars, wat ook de naam van de huidige abdij verklaard.

Na de Franse Revolutie, namen de trappistenmonniken van Westmalle de religieuze draad weer op en stichtten in 1846 op deze plek de Sint-Benedictusabdij. Na de tweede wereld werd gestart met de bouw van een nieuwe abdij en in deze hoogtijdagen leefde er ruim 100 monniken in de abdij.

Fazenda da Esperança – ‘Boerderij van Hoop’

Door het dalende aantal broeders is er de laatste jaren, in overleg met abt Nathanaël van Westmalle, naar een mogelijke nieuwe en zinvolle bestemming gezocht. Op vraag van de abt van Westmalle – onder wiens bestuur de Achelse Kluis sinds 2011 valt – verleent bisschop Hoogmartens graag zijn toestemming aan de Fazenda da Esperança om zich in het bisdom te vestigen.

Fazenda da Esperança, vertaald: Boerderij van Hoop, is een gesloten leefgemeenschap die 30 jaar geleden ontstond in Brazilië en intussen wereldwijd op 130 plaatsen actief is. In Europa heeft men 15 gemeenschappen, waarvan 7 in Duitsland. Al geruime tijd zocht Fazenda da Esperança naar geschikte plekken in Nederland en België om zich ook hier met hun gemeenschap te vestigen. Met hun intrek in Achelse Kluis lijkt deze wens in vervulling te gaan!

 

 

Bronnen: Bisdom Hasselt en Achelse Kluis