Franciscaans milieuproject Stoutenburg bestaat 25 jaar

Het Franciscaans Milieuproject Stoutenburg bestaat vijfentwintig jaar. Dat werd op 28 november gevierd met een feestelijke bijeenkomst en de presentatie van het jubileumboek ‘Stoutenburg: leven in verbondenheid’.

Op 1 januari 1991 ging het project van start in kasteel Stoutenburg, gelegen op een landgoed van elf hectare bij Amersfoort. Tot die tijd was er een klooster van franciscanen gevestigd. Doelstelling van het nieuwe initiatief was om een vorm van samenleven te ontwikkelen in verbondenheid met de natuur en geïnspireerd door Franciscus van Assisi, patroon van de ecologische beweging.

Kasteel en landgoed wisselden de afgelopen jaren diverse keren van eigenaar. Momenteel worden gebouw en omliggende gronden gehuurd van het Utrechts Landschap. Dat heeft echter per 1 januari 2016 de huurovereenkomst opgezegd. Twee jaar van overleg tussen beide partijen heeft niet geleid tot een verlenging. Het Utrechts Landschap eist een nieuwe jaarlijkse huur die het dubbele bedraagt van wat aanvankelijk was afgesproken. De bewonersgroep (foto) van het milieuproject beroept zich onder meer op huurbescherming en gaat niet akkoord met de verhoging. Momenteel wordt onderzocht hoe de ontstane impasse kan worden doorbroken.

(tekst en foto: Franciscanen.nl)