Franciscaanse provinciaal baalt van financieel wanbeheer

Door wanbeheer en gebrek aan controle heeft de franciscaanse orde grote verliezen geleden. De eerste man van de Nederlandse en Vlaamse franciscanen, Rob Hoogenboom, windt er geen doekjes om: “Ik heb er ongelofelijk de pest over in.”

Het is slecht nieuws voor de franciscanen. Minister generaal Michael Perry liet op 17 zijn medebroeders weten dat het hoofdbestuur van de orde in ernstige financiële problemen verkeert. Er zijn bij vastgoedprojecten miljoenen euro’s verloren gegaan. De generale econoom heeft zijn taken neergelegd en drie broeders zijn sinds enkele maanden speciaal belast met een onderzoek naar de misstanden.

Hoogenboom vertelt tegenover de Vlaamse krant Het Nieuwsblad dat hij samen met enkele collega’s in oktober in Rome te horen kreeg wat er aan de hand was. “We hebben meteen om openheid gevraagd”, zegt hij tegen de krant.

De provinciale oversten zijn weliswaar financieel onafhankelijk van het hoofdbestuur van de orde in Rome maar hebben uit solidariteit hun bereidheid uitgesproken financieel bij te springen. “We zullen er nauwlettend op toe zien dat het geld niet opnieuw in een bodemloze put verdwijnt”, benadrukt Hoogenboom.

“Wat we hiervan leren is dat er veel beter financieel toezicht moet komen”, vult hij aan. “We hebben er op aangedrongen dat de orde maar onroerend goed in Rome moet verkopen om schulden af te lossen en ons zo min mogelijk te belasten. We houden als oversten de ontwikkelingen in ieder geval scherp in de gaten. Dit mag nooit meer gebeuren!”

Bron: Franciscanen.nl