Franciscanen starten fonds voor vorming en studie

Onder het motto ‘Franciscanen geloven in de toekomst – fonds voor vorming en studie’ start een nieuw initiatief van de Nederlandse franciscanen om de kosten te dekken voor de opleiding van nieuwe broeders. In verschillende mailings, onder andere met het oog op ‘Roepingenzondag’, 17 april, wordt hier de komende tijd aandacht voor gevraagd.

“Wij zien de laatste tijd dat steeds meer jonge mensen zich geroepen voelen om zich bij ons aan te sluiten”, schrijft Rob Hoogenboom, provinciaal van de franciscanen in een begeleidende folder. “Momenteel zijn er meerdere broeders in vorming. Ze studeren en/of volgen een intensief vormings- en studieprogramma. We willen dat zo zorgvuldig mogelijk doen, maar dat brengt hoge kosten met zich mee.”

Hoogenboom: “Wij vragen om bij te dragen in deze kosten voor vorming en studie van onze jonge broeders. Samen met ons werkt u zo mee aan het doorgeven van het franciscaanse leven.” De Nederlandse provincie van de franciscanen is ANBI-gecertificeerd: giften zijn aftrekbaar van de belasting.

In de folder komt onder anderen broeder Emile Gerards aan het woord, die in 2014 is ingetreden. “Ik hoop in de toekomst me dankzij mijn studie in te zetten in het pastoraat. Om mensen op een professionele basis bij te staan is een goede opleiding noodzakelijk. Ik wil mensen vanuit de kracht van het geloof nabij zijn. Zo kan de opbouw van de geloofsgemeenschap, het kloosterleven, de diaconie en het pastoraat blijven doorgaan en is er toekomst voor de kerk, de orde en de gehele franciscaanse familie!”