Wat gaat er nu in de bisdommen Groningen en Den Bosch gebeuren?

Met de transfer van bisschop De Korte van Groningen naar Den Bosch gaan de beide bisdommen een periode van veranderingen tegemoet. Wat gaat er in het Noorden en Zuiden gebeuren?

Installatie op 14 mei

Tot 14 mei is bisschop Hurkmans bisschop. Op die datum neemt bisschop De Korte de zetel in de Sint janskathedraal in. “De kathedraal van Nederland”, aldus de nieuwe bisschop van het grootste bisdom in ons land.

Dat doet hij op een opmerkelijk bijzondere dag: 14 mei 2016 is exact 50 jaar nadat in dezelfde kathedraal de uitvaart van de populaire progressieve bisschop Bekkers plaats had. Zoals mgr. Bekkers werd beschouwd als een ‘Johannes XIII bisschop’ zo wordt de Korte een ‘Franciscus bisschop’ genoemd.

De Korte gaf vanmorgen aan eerst kennis te willen maken met zijn nieuwe staf, de medewerkers van het bisschopshuis, de pastorale krachten en de vele parochianen en protestantse gelovigen in het bisdom. Daar neemt hij “als een goed pastoor” de tijd voor. Hij verwacht daarvoor zeker dit kalenderjaar nodig te hebben. Die tijd neemt hij om een visie te ontwikkelen waar het bisdom Den Bosch heen gaat. En wat daarvoor nodig is.

Zijn toekomstideaal is dat hij wil werken aan een heldere kerk. Hij wil werken aan een hartelijke kerk, waar Christus het gelaat van God is en de geest van God alle kansen krijgt. “Ik hoop dat de kerk een spiegel is van Gods vriendelijkheid.” Hij vindt dat de kerk er is om bruggen te bouwen, en geen muren.

Nieuwe bisschop voor Groningen-Leeuwarden

Ondertussen blijft De Korte tot 14 mei apostolisch administrator van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Een apostolisch administrator is de eindverantwoordelijke in een bisdom waarvan de zetel vacant is.

Na 14 mei zal het kapittel een diocesane administrator aanwijzen die in functie blijft tot de komst van een nieuwe bisschop. Het kapittel zal binnenkort ook een terna moeten opstellen, een lijst met drie namen van geschikte bisschopskandidaten.

Bisschop De Korte verwacht zelf dat dit najaar en voor eind 2016 een opvolger in bisdom Groningen-Leeuwarden bekend zal worden.