Geen wonder

In het Vlaamse Aalst zou een wonder zijn gebeurd. Een hostie begon er spontaan te bloeden. Het bisdom Gent, waartoe Aalst behoort, reageert terughoudend. Dat was in verschillende Nederlandse en Vlaamse media te lezen.

De terughoudendheid van het bisdom is begrijpelijk. Al doen de bloedwonderen die op vele plaatsen tot bloeiende processies hebben geleid anders vermoeden: de rooms-katholieke Kerk is altijd sceptisch als er zich een dergelijk wonder voordoet. Dat is tegenwoordig zo en ook in de Middeleeuwen was dat niet anders.

En er is meer. De priester die het wonder zag gebeuren, Eric Jacqmin, is geen priester. Tenminste niet van de rooms-katholieke Kerk. Tot een jaar geleden maakte hij deel uit van de Pius X-broederschap die afgescheiden is van de rooms-katholieke Kerk. De broederschap is van mening, aldus de website van de broederschap dat het Tweede Vaticaans Concilie geloof en moraal heeft gecorrumpeerd.

Vorig jaar werd Jacqmin uit de Pius X-broederschap gezet omdat hij ongehoorzaam was aan zijn oversten. Terug naar de rooms-katholieke Kerk kan hij niet omdat hij paus Franciscus niet als paus erkent, zo meldde het Vlaamse dagblad De Standaard.

Eveneens in De Standaard geeft hoogleraar toxicologie en farmacologie Jan Tytgat een andere verklaring: het zetmeel in de hostie kan door allerlei oorzaken verkleuren: van bacteriën tot blootstelling aan vocht en hoge temperaturen.

Foto: Door Carolus – Eigen werk, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1325869