“Geloof geeft kleur en ziel aan samenleving”

“De scheiding tussen kerk en staat is een vanzelfsprekende verworvenheid van onze westerse democratie. Een neutrale overheid privilegieert geen enkele levensbeschouwing”, stelt aartsbisschop Jozef De Kesel. “Toch is het belangrijk geloof te accepteren als bron van maatschappelijk engagement”, vult Brussels staatssecretaris Bianca Debaets (CD&V) aan. Tertio bracht beide beleidsmakers samen voor een boeiende uitwisseling over kerk, samenleving en jongeren. Lees verder

(Bron: Tertio, christelijk opinieweekblad. Meer info en abonneren via www.tertio.be)

Foto © Maîtrise