Geloof inspireert N-VA-politicus

Politici die zich laten inspireren door het christelijke geloof vind je ook buiten de traditionele christelijke partijen. Louis Ide is zo iemand: hij is lid van de Vlaams-nationalistische N-VA (Nieuw-Vlaamse Alliantie). Tertio sprak deze week met hem.

Uiteraard staat de Belgische politiek voorop: de N-VA maakt sinds enige maanden deel uit van de federale regering.

Maar ook zijn christelijke overtuiging komt aan de orde: “Ik ben een gelovig iemand en kom daarvoor uit (…) Het aantreden van paus Franciscus heeft mijn terughoudendheid ten overstaan van het klerikale alweer doen verminderen en ik ben opnieuw naar het instituut toegestapt.”

Toenadering, maar met kritische distantie. “Weet u, ik ben een beetje protestants ingesteld. Ik ben een kritische geest en neem niet zomaar klakkeloos alles aan.”

Op het punt van euthanasie bijvoorbeeld, staat hij achter de onder christenen omstreden wet die euthanasie op minderjarigen in België toelaat. “Ik benaderde het vraagstuk als medicus en vond de leeftijdsgrens van 18 jaar arbitrair en abstract. Mijn keuze bracht me niet in conflict met mijn geloof. Ik ben in het reine met mijn geweten.”

Als lid van een kerkbestuur krijgt hij te maken met een kwestie die ook in Nederland brandend actueel is: het sluiten van kerken. Hij vindt dat de kerkelijke overheid beter moet luisteren naar de gelovigen. “De gedecentraliseerde organisatie van protestanten spreekt mij aan.” Dat betekent onder meer dat hij vindt dat de bezwaren van gelovigen tegen kerksluitingen gehonoreerd moeten worden: “We proberen een tussenplan erdoor te krijgen met kerken die een nevenbestemming krijgen en waar doopsels, trouwen en begrafenissen mogelijk blijven.” Het spijt hem dat zijn eigen bisdom Gent hier geen oren naar lijkt te hebben terwijl het in Antwerpen wel mogelijk is. “Het is opvallend dat er grote schakeringen bestaan tussen de bisdommen.”

(Bron: Tertio, christelijk opinieweekblad. Meer info en abonneren via www.tertio.be)