‘Geloof kan niet zonder vrijheid’

Geloof kan niet zonder vrijheid. Dat zegt de theologe Saskia Wendel, hoogleraar aan de universiteit in Keulen, in een interview met Tertio deze week. “Maar als het over de kerk gaat, merken we dat het instituut onze vrijheid aan banden legt en aanstuurt op gehoorzaamheid.” Bij die vrijheid hoort discussie: “Overal waar mensen samenleven, zijn er conflicten, tegenstellingen en diversiteit. Dat is normaal.” Bisschoppen moeten daarom niet te krampachtig proberen om met één stem te spreken. “Volgens mij gaat het om een verkeerd begrepen eenheid. We moeten nog altijd leren hoe eenheid in verscheidenheid kan.”

Feministische theologie

Tot onderzoeksterrein van Wendel hoort ook de feministische theologie. Vrouwen kijken anders naar theologie dan mannen. Niet omdat de vrouwelijke natuur anders zou zijn, maar doordat ze een ander perspectief hebben. “Die andere focus en accenten in de theologie zijn daarom niet beter of slechter dan die van onze mannelijke collega’s.” In dat verband wijst ze op ‘gendermetaforen’ als Christus als bruidegom en de kerk als bruid. De feministische theologie heeft die blinde vlekken in kaart gebracht. Dat deze tak van de theologie nog steeds snel in een kwaad daglicht wordt geplaatst, betreurt ze daarom.

Religie in de publieke ruimte

Religie hoeft niet tot de privé-sfeer beperkt te blijven, vindt Saskia Wendel. “Maar dat betekent wel dat we onze visies rationeel moeten rechtvaardigen.” En uiteindelijk gaat het niet alleen om het spreken, maar vooral om het doen. “Als we onze huizen openstellen voor vluchtelingen is dat een veel sterker getuigenis, dan wanneer we alleen spreken over de gelijkwaardigheid van alle mensen.”

(Bron: Tertio, christelijk opinieweekblad. Meer info en abonneren via www.tertio.be)

Foto © Rob Stevens