Geloofsgemeenschappen in Oldenzaal stappen op

Twee geloofsgemeenschappen in Oldenzaal hebben de samenwerking met de Plechelmusparochie opgezegd. Het parochiebestuur en het pastoraal team betreuren dit besluit ten zeerste.

In een gisteravond verstuurde brief aan het overkoepelende parochiebestuur schrijven de (interim-)locatieraad en de pastoraatsgroep dat zij alle activiteiten vanaf januari 2016 stoppen. In twee kerken zullen dan geen vieringen, pastorale, diaconale of andere activiteiten meer worden georganiseerd.

De gemeenschappen vinden dat het bestuur niet naar hen luistert. “Wij krijgen geen enkele uitleg over de exorbitante overschrijdingen van de door u gemaakte bovenlokale kosten, überhaupt geen uitleg over de algehele financiën van de parochie, geen antwoorden op vele vragen die er aan u worden gesteld. U komt niet verder dan publiekelijk te melden dat het financieel niet meer “uit” kan, bezoekersaantallen verminderen et cetera. Er heerst alleen nog maar een vervelende en geïrriteerde sfeer en daar voelen wij ons niet in thuis.”

De interim-locatieraad en de pastoraatsgroep meent dat er geen constructieve gesprekken plaats kunnen vinden tussen locatieraden en parochiebestuur. “Uw vele toezeggingen over transparantie, communicatie, dialoog, overleg en goede informatie heeft u voortdurend overboord gegooid. Tegen deze manier van besturen kunnen wij als vrijwilligers strijden tot we er bij neer vallen maar het zet gewoonweg geen zoden aan de dijk. En dan komt er een moment dat je daar mee moet stoppen en de verantwoordelijkheid moet neerleggen bij diegenen die voor deze route hebben gekozen. Dat moment is voor ons nu aangebroken.”

Het bestuur en pastores van de Plechelmusparochie betreuren het besluit ten zeerste. “In ieder overleg is steeds opnieuw aangegeven dat wanneer de sacramentenbediening geconcentreerd wordt in de Plechelmusbasiliek, het Eucharistisch Centrum van onze parochie, dat daarmee de kerken niet gesloten worden en geloofsgemeenschappen niet worden opgeheven. De Oldenzaals Emmausgeloofsgemeenschap heeft de afgelopen twee jaar laten zien dat wanneer een kerk zelfs helemaal aan de eredienst is onttrokken, vrijwilligers en parochianen betrokken en actief kunnen blijven en zelfs in staat zijn nieuw initiatieven te ontwikkelen.”

Het bestuur schrijft verder op haar website niet van plan om voor ‘oneigenlijke argumenten’ te zwichten. Zij hoopt dat er mensen opstaan die op zoek gaan naar nieuwe vormen van kerk zijn.

Andre Warnaar, vice-voorzitter van de parochie, is het niet eens met het gebrek aan dialoog en financiële transparantie. “Aan zaken als financiën en gebrek aan vertrouwen is juist in de afgelopen tijd gewerkt en ook meer duidelijkheid verstrekt. Dat men toch achterom wenst te kijken geeft de conclusie dat door een aantal vrijwilligers in onze parochie de fusie zoals door het Bisdom in 2010 ingezet nog steeds niet is geaccepteerd. (…) Dat nu op een aantal punten de meningen verschillen is in het menselijk contact niet ongewoon maar laten we vooruit kijken en ons niet laten verleiden tot negativisme en geklaag.”

Al eerder vroeg Warnaar aandacht voor de positie van de bestuurders. “Die voelen zich geregeld vermalen tussen plannen en richtlijnen van het bisdom enerzijds en de emoties en wensen van de parochie anderzijds. Maar zeker ook de naar mijn idee soms vervelende opmerkingen van enkelen jegens personen, binnen en buiten de parochie. Als vicevoorzitter kan ik niet accepteren dat parochianen daardoor bewust of onbewust worden beschadigd en daarom roep ik ieder nogmaals op om constructief mee te werken. Bestuurders, locatieraden, pastoraatsgroepen, vrijwilligers enzovoort. De soms negatieve en klaaglijke teneur moeten wij loslaten en ombuigen in katholieke samenhang, ‘noaberschap’ om vervolgens met elkaar te kunnen werken aan de toekomst.”

Het opstappen komt niet als een verrassing. Al veel langer is heibel tussen locatieraden en parochiebestuur. De onrust groeide onder meer door een visienota over de toekomst van de kerken in Oldenzaal en de omringende dorpen. In die visie wordt de Plechelmusbasiliek in 2024 de enige kerk waar missen worden gevierd. Die aankondiging leidde tot onrust over sluitingen van kerkgebouwen, geld en besturing van de gemeenschappen.