Getuigen van barmhartigheid tijdens missiemaand

Oktober is in de rooms-katholieke Kerk de Wereldmissiemaand. Parochies zetten zich in om plaatselijke geloofsgemeenschappen elders in de wereld te ondersteunen en daarmee de evangelisatie wereldwijd te bevorderen. De Wereldmissiemaand wordt georganiseerd door MISSIO/Pauselijke Missiewerken in Den Haag. Onder het motto ‘Getuigen van barmhartigheid’ besteedt MISSIO bijzondere aandacht aan de katholieke gelovigen in de Filippijnen.

Het eilandenrijk is naast Oost-Timor het enige land in Azië met een katholieke meerderheid. Ongeveer 85 procent van de 100 miljoen inwoners noemt zich katholiek. De bevolking gaat gebukt onder grote armoede, corruptie en de vele tyfoons die het land treffen. Desondanks putten de mensen hoop en levenskracht uit het geloof.

Armoede: Leven op straat of naar het buitenland

In Manila leven veel mensen op straat en proberen bijvoorbeeld met een fietsriksja als taxi wat geld te verdienen. ’s Nachts dient de riksja als slaapplaats. In de sloppenwijk Navotas wonen mensen in barakken op het vervuilde water of onder bruggen. Veel anderen, met name vrouwen, zoeken noodgedwongen hun toevlucht in het buitenland. Vaak worden ze uitgebuit en krijgen ze te maken met seksueel geweld.

Getuigen van barmhartigheid

MISSIO/Pauselijke Missiewerken steunt dit jaar projecten van religieuzen in de Filippijnen. Zij laten Gods barmhartigheid zien in hun handelen, zij zijn getuigen van Gods barmhartigheid. Hun voorbeeld is een inspiratie voor ons.

Campagne Wereldmissiemaand

In alle parochiekerken in Nederland wordt zondag 23 oktober – Missiezondag – gecollecteerd voor de Wereldkerk en in het bijzonder voor de Filippijnen. Een gift overmaken kan ook op rekening NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand Den Haag. Om de campagne van de Wereldmissiemaand te ondersteunen heeft MISSIO een speciaal themanummer uitgebracht van haar magazine Kerk Wereldwijd. Voor parochies, groepen en scholen is ook informatiemateriaal beschikbaar. Kijk voor meer informatie op www.missio.nl.