Groene Kloosterhuis gaat niet verder in Klooster Sint Agatha

Klooster Sint Agatha bij Cuijk, waar werk- en woongemeenschap Het Groene Kloosterhuis sinds oktober 2017 gevestigd is.

Het Franciscaans Milieuproject ‘Het Groene Kloosterhuis’ gaat niet verder in Klooster Sint Agatha. waar zij zich vier maanden geleden vestigden. Verdere uitwerking van de plannen heeft het inzicht gegeven dat deze inhoudelijk en financieel niet haalbaar zijn.

Voortvloeisel Franciscaans Milieuproject Stoutenburg

Het Franciscaans Milieuproject begon in 1991 in kasteel Stoutenburg. Daar vormde acht bewoners een oecumenische werk- en woongemeenschap die volgens een kloosterlijk ritme leefde. In 2016 kregen de bewoners een conflict met de eigenaar van het huis, het Utrechts Landschap, waarbij ter discussie stond of Stoutenburg diende als woonruimte of als bedrijfsruimte. De rechter besloot dat Stoutenburg voor commerciële doeleinden gebruikt werd en hierdoor als bedrijfsruimte diende. Dit had verschillende (financiële) gevolgen waardoor de bewoners in het najaar van 2017 uit het kasteel vertrokken.

In oktober 2017 verhuisden vier bewoners naar het Kruisheren Klooster Sint Agatha nabij Cuijk. Hier probeerden zij het Franciscaans Milieuproject onder de naam ‘Het Groene Kloosterhuis’ voort te zetten.

Het Groene Kloosterhuis was inhoudelijk en financieel niet haalbaar

Volgens de werk- en woongemeenschap blijkt uit een nadere uitwerking van de plannen, dat deze inhoudelijk en financieel niet haalbaar zijn. De ontwikkelingen in het klooster gaan te langzaam om de uitbouw van de eigen activiteiten van Het Groene Kloosterhuis goed te realiseren. Beide partijen betreuren deze conclusie en werken in goed overleg aan het beëindigen van de samenwerking.

De vier bewoners gaan op zoek naar een nieuwe plek om hun idealen te kunnen vormgeven. In de loop van dit jaar zal duidelijk worden wat dit voor het Franciscaans Milieuproject gaat betekenen.