‘Groningen is te mooi om weg te zakken’

Afgelopen week brachten mgr. Gerard de Korte (Groningen-Leeuwaarden) en Arjan Plaisier (algemeen secretaris PKN) een bezoek aan het Groningse aardbevingsgebied. ‘Wij zijn onder de indruk gekomen van de impact die de aardbevingen hebben op de mensen in de regio,’ schrijven zij in een open brief aan de getroffenen.

De twee kerkelijke leiders wijzen in hun gemeenschappelijk schrijven op de impact ‘die de aardbevingen hebben op de mensen in de regio’. Beide schrijvers twijfelen er niet aan dat de problemen blijvend zijn: ‘de gevolgen van de aardgaswinning zullen er ook in de toekomst zijn, zeker wanneer de winningen doorgaan’.

Plaisier en De Korte bekritiseren in hun brief het eenzijdige belang dat opeenvolgende regeringen hebben gelegd op de financiële opbrengsten van de gasboringen ten koste van de Groningers: ‘De materiële voordelen van de gaswinning voor het land zullen eerlijk moeten worden afgewogen tegen het welzijn van de bewoners in de regio en de waarde van leven en samenleven in je eigen gebied. Teveel is de weegschaal eenzijdig doorgeslagen, waarbij de mensen in uw regio letterlijk en figuurlijk de rekening betalen.’

De brief is de downloaden op de website van het bisdom Groningen-Leeuwaarden.