Groot interview De Korte: ‘Toen ben ik stil gebleven’

(c) Marloes Bosch / bisdom Groningen-Leeuwarden

Op 14 mei wordt hij het officieel, maar vandaag geeft de nieuwe bisschop van ’s-Hertogenbosch een inkijkje in zijn manier van besturen. In een lang interview met het Brabants Dagblad gaat mgr. Gerard de Korte in op vier spraakmakende kerkelijke kwesties in het Bossche bisdom. ‘Ik weet dat in veel parochies kerkelijke homostellen gewoon ter communie gaan. Dat gedoogbeleid vind ik uit pastoraal oogpunt wijs.’

De Korte wordt door vriend en vijand gekenschetst als een open, misschien zelfs progressieve bisschop. Hijzelf lijkt niet heel gelukkig met die faam: ‘Een bisschop hoort als leraar van de kerk in principe rechtzinnig te zijn. Maar die heldere kerk moet ook hartelijk zijn. Optimaal pastoraal wil ik zijn, zo lang en zo dicht mogelijk bij de mensen.’

Pastorale kant

Toch laat De Korte zich in het interview vooral van zijn bekende, pastorale kant zien. Zo zegt hij over de geloofsgemeenschappen die de afgelopen jaar zich van de moederkerk hebben afgescheiden (zoals bijvoorbeeld de San Salvator): ‘Dat zijn altijd verlies-verlies-situaties. Voor de kerk én voor de nieuwe gemeenschappen, want die gaan doorgaans maar één generatie mee. Wij katholieken blijven bij elkaar.’

Net als tijdens de persconferentie van 5 maart jongsleden zegt De Korte graag in contact te komen met deze gemeenschappen. ‘Daar ben ik toe bereid’. De Korte wil met iedereen in contact blijven, zelfs de PVV al is hij daar erg kritisch over. ‘Wilders bedreigt de vrijheid van godsdienst met zijn standpunt dat er geen moskeeën gebouwd mogen worden. En hij zet hele groepen van de samenleving weg. De kerk denkt niet in wij en zij.’

Frans Bauer

De Korte laat zich in het interview verleiden om zich uit te spreken over enkele heikele Bossche kwesties. Hij doet dat overigens gewiekst, met veel ‘enerzijds en anderzijds’, maar met een duidelijke boodschap voor de goede verstaander. Zo zegt hij over de kwestie of Frans Bauer mag worden gedraaid tijdens een uitvaart: ‘Tja, dan zou ik de mensen uit proberen te leggen dat Frans Bauer niet past binnen de liturgische grenzen die een pastoor moet bewaken. Maar als het echt veel voor hen betekent, dan wellicht onder het uitreiken van de communie.’

Euthanasie

Als De Korte komt te spreken over pastoor Van der Sluis, die in 2011 een uitvaartdienst weigerde aan een man die voor euthanasie had gekozen, is zijn oordeel mild. Hij vertelt van een vergelijkbaar geval in zijn eigen pastorale praktijk, een man die ten onder ging aan zeer zware suikerziekte. ‘”Ik kan dit niet meer dragen”, zei hij tegen mij. Toen ben ik stil gebleven.’ De man heeft daarna ook een kerkelijke uitvaart gekregen. Voor een euthanasie op-bestelling is De Korte echter helder: ‘Dan zou ik anders reageren’.

Homoseksualiteit

Ook het dossier ‘Reuselse hostierel’ gaat de nieuwe bisschop niet uit de weg. Pastoor Buyens weigerde in 2010 de openlijk homoseksuele prins Carnaval de communie, met een nationale rel als gevolg. Weer een mild antwoord: ‘Homoseksuele gedragingen stroken echter niet met de leer van de kerk. Maar moeten wij als kerk vragen naar wat zich in de slaap-kamer afspeelt? Een prudente opstelling, ook ten opzichte van gehuwden, past ons beter.’ Het ontvangen van de communie moet volgens hem overgelaten worden aan het individuele geweten.

Klokkenluiden

In de kwestie van de ‘Tilburgse klokkenluider’ Harm Schilder, die in 2006 zijn omwonende om 6.00 uur wakker luidde, geeft De Korte iedereen een tik. ‘In Tilburg is er helaas alleen maar antireclame van gekomen: “Kijk, daar heb je die rottige katholieke kerk weer.” Zo’n incident wordt in de pers ook enorm uitvergroot.’

Troost

Gerard de Korte stelt zichzelf daarnaast ook aan het Brabantse volk voor door een gast-opiniebijdrage. Hierin gaat hij in op de terroristische aanval in Brussel, maar ook op de Passion die dit jaar in Amersfoort werd opgevoerd. ‘Bij een vorige editie van The Passion zong Christus de volgende regels uit een lied van Guus Meeuwis: “Geef mij nu je angst. Ik geef je er hoop voor terug”. Deze woorden krijgen in de mond van Jezus een diepe godsdienstige dimensie. Ik hoop dat deze woorden mensen juist vandaag kunnen bemoedigen.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *