Haags rk spiritueel centrum De Boskant dicht

Het rk spiritueel centrum De Boskant in Den Haag sluit per 1 januari 2015 haar deuren. Directeur Theo Wierema is ‘boos en aangeslagen’. “Van een open en op kwaliteitsverbetering gericht gesprek is het tot mijn grote teleurstelling nooit gekomen.”

In een reactie zegt Wierema dat er meer dan een jaar gesprekken zijn gevoerd met het bisdom Rotterdam over de toekomst van De Boskant. “In juni 2014 nam het bestuur in overleg met ondergetekende het conceptbesluit om per 1 januari 2015 voor drie jaar in aangepaste (afgeslankte) vorm door te gaan. Dit voorstel bleek na recent overleg met het bisdom niet langer haalbaar.” Wierema: “Het is ook hard om te moeten constateren dat de financiering voor de komende drie jaar in feite rond was.”

“Ik vind het jammer dat een project als De Boskant, een op dialoog en wederzijdse verrijking gerichte ontmoetingsplaats van geloof en samenleving waar ook veel twijfelend-, niet- en andersgelovigen zich thuis voelden, juist nu moet worden beëindigd. Ik kan niet anders dan het besluit van mijn bestuur te zien tegen de achtergrond van veranderde inhoudelijke en financiële prioriteiten en andere opvattingen over ‘Kerk-zijn’ bij het bisdom Rotterdam”, zegt Wierema. “Uiteindelijk hebben die veranderde prioriteiten het naar mijn idee voor mijn bestuur mede nodig gemaakt om tot dit besluit te komen. Ik doe niets af aan het recht van het bisdom op een verandering van prioriteiten maar betreur deze zeer.”

De directeur van De Boskant waardeert de inzet van de mensen verbonden aan het Haagse centrum. “Het bestuur en ik zijn de vele vrijwilligers, aandeelnemers en vrienden dankbaar voor hun grote inzet en betrokkenheid bij de Boskant. Zonder hen was het niet mogelijk geweest om 12,5 jaar De Boskant te zijn in hartje Den Haag. Ik hoop dat zij evenals ik ondanks het slechte nieuws over enige tijd ook terug kunnen kijken op een goede en waardevolle tijd samen.” En hij is strijdbaar. “Samen met enkele anderen onderzoek ik momenteel de wenselijkheid en haalbaarheid van een doorstart van onderdelen van de Boskant,” aldus Theo Wierema.

Vestingmentaliteit

Wierema bepleit een open kerk. “Op deze wijze gaat een kans verloren om als open kerk op deze unieke plek midden in de samenleving te staan zonder daarbij vanuit een ‘vestingmentaliteit’ de ‘boze wereld’ te willen bekeren. De wereld leert de kerk haar boodschap telkens opnieuw verstaan en vorm geven. De Boskant wilde zo leren, deel uitmaken van de stad, en de opgedane inzichten vanuit de christelijke inspiratie en de rijke gelaagde altijd ook omstreden katholieke traditie daarnaast leggen, ter verrijking, als prikkeling, als uitdaging voor de mensen van de stad.”

Reacties

Op sociale media reageren mensen geschokt over het nieuws. Derk Stegeman, werkzaam voor Stek Den Haag, twittert: “Verlies voor de stad: Boskant dicht! Teken van een naar binnen gerichte RKkerk?”. Henk Baars: “Wat een onvoorstelbaar verlies! Dit kan niet alleen een kwestie van geld zijn. RK Den Haag heeft een naar binnen gerichte visie.” Godsdienstsocioloog Joep de Hart schrijft op zijn Facebookpagina: “De Boskant gaat zijn deuren sluiten en dat is slecht nieuws”. Kerkhistoricus Peter Nissen: “Vreselijk jammer. Daar gebeurden goede dingen.”

Geschiedenis

De Boskant staat stevig in de Haagse katholieke traditie. In 1768 namen de Franciscanen de zorg voor de ambassadekapel over van de Jezuïeten over. Heette deze kapel ‘Frankrijkkerk’, in het midden van de 19e eeuw gaven de kerkgangers de kerk een eigen naam, ‘Boschkant’, omdat het gebouw gelegen was aan de rand van het Haagse Bos. Voor de Boskantkerk was de Tweede Wereldoorlog fataal. Eerst werden op 10 mei 1940 de kerk en de pastorie ernstig gehavend door enkele bommen. Bij het bombardement van het Bezuidenhout op 3 maart 1945 brandde de kerk en pastorie geheel uit. Kort na de oorlog kreeg het kerkbestuur de gelegenheid op de Fluwelen Burgwal een tijdelijk stenen noodkerkje te bouwen.

Begin 1952 werd deze Boskantkerk vanwege instortingsgevaar gedeeltelijk gesloopt. Op 20 maart 1954 werd de grond en opstallen gekocht door de staat, op de plek waar het huidige gebouw van het ministerie van financiën verrees. De franciscanen wilden graag het pastoraat blijven verzorgen in Den Haag. En zo werd in 1953 door het bisdom Haarlem een nieuwe parochie opgericht in de wijk Morgenstond: de Antonius en Lodewijk. De nieuwe kerk werd op 13 november 1958 door mgr. Jansen, bisschop van Rotterdam geconsacreerd.

In verband met de oprichting en de bouw van de nieuwe parochiekerk in de wijk Morgenstond werd op 30 oktober 1955 de status van de moeder- en dochterkerk gewijzigd. De Boskantkerk werd een zelfstandig rectoraat en heette voortaan het rectoraat van St. Antonius van Padua. Tot aan 1983 werd er in de noodkerk aan de Fluwelen Burgwal gekerkt. Toen werd het nieuwe, huidige gebouw, gebouwd naar een ontwerp van architect A. van Kranendonk. Het is nog steeds de jongste katholieke kerk in de hofstad.

Fusie parochie Den Haag-Noord

Vanaf 1 januari 2015 kent Den Haag dan nog slechts 2 parochies. Het sluiten van De Boskant op 1 januari 2015 valt samen met de start van een nieuwe parochie in Den Haag-Noord. Een aantal kerken van de nu nog zeven parochies is een rijksmonument. Het aantal ingeschreven parochianen bedraagt rond de 18.000 katholieken. Op 22 november aanstaande wordt de naam van de nieuwe parochie bekend gemaakt.

Daarbinnen is voor het katholiek spiritueel centrum geen plaats meer. Op 19 december gaat De Boskant dicht.