Heiligverklaring Paus Paulus VI en Aartsbisschop Romero in gang gezet

Paus Franciscus heeft de weg vrij gemaakt voor de heiligverklaring van aartsbisschop Oscar Romero uit El Salvador en Paus Paulus VI. Dit heeft Franciscus bekend gemaakt tijdens een bijeenkomst van kardinalen in Rome, nadat hij de noodzakelijke wonderen na een langlopend proces heeft erkent.

Aartsbisschop Oscar Romero

Aartsbisschop Oscar Romero uit El Salvador werd in 1980 vermoord tijdens een eucharistieviering. Hij zette zich in voor de belangen van de armen en geldt als een martelaar van de katholieke kerk. Romero werd in 2015 zalig verklaard en zal volgens de internetsite Vatican Insider vermoedelijk tijdens de Wereldjongerendagen in Panama heilig verklaard worden. Hij is een icoon voor veel Rooms-Katholieken in Latijns Amerika en ook een van de patronen tijdens het evenement dat zal plaatsvinden in januari 2019.

Paus Paulus VI

Het pontificaat van Paus Paulus VI, geboren als Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini, duurde van 1963 tot 1978. Een van zijn belangrijkste taken was de voltooiing van het tweede Vaticaans concilie. Hij kreeg te maken met tegenstanders van de progressieve koers en katholieken die de conciliebesluiten juist niet ver genoeg vonden gaan. Paulus VI schreef onder andere zeven encyclieken, voerde een grote hervorming door in het college van Kardinalen en stond veel in de publiciteit tijdens zijn reizen naar onder andere Israël, de Wereldraad van Kerken in Genève en de Verenigde Naties in New York. Zijn Zaligverklaring vond plaats in 2014.