Hulpbisschop Jan Hendriks: ‘Twijfel bij grote opvangcentra’

Hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam Jan Hendriks heeft zijn twijfels bij grotere opvangcentra voor vluchtelingen. Dat schrijft hij op zijn blog Arsacal.

Hendriks: “Ik merk dat grote centra voor vluchtelingen verzet en aggressie oproepen bij de autochtone bevolking. De onrust wordt nog groter als zo’n centrum wordt gevestigd buiten een relatief klein dorp. Mensen voelen zich dan bedreigd. Ook merk ik dat ik vanuit grotere centra berichten krijg over problemen onder de vluchtelingen. Deze berichten hoor ik over het lot van christenen bijvoorbeeld. In Haarlem is een kleinere opvang in de buurt van het bischopshuis, in de voormalige koepelgevangenis. Dat is op zich geen aantrekkelijke lokatie, maar wel kleinschaliger (goed driehonderd personen).”

De bisschop pleit voor een menselijke maat. “Kerkelijke lokaties zijn nog niet in aanmerking gekomen voor opvang (met uitzondering van een opvang van allleenstaande minderjarige asielzoekers in het Focolare­centrum in Nieuwkuijk). Er zijn geen problemen in de buurt, die al vaker positief heeft gereageerd en een overvloed aan vrijwilligers zet zich in voor de vluchtelingen, zo zijn tot nu toe de berichten. Op kerst­avond sprak ik Syrische vluchtelingen op een avond die door Sant’ Egidio in Amsterdam was georga­ni­seerd. Deze mensen waren dankbaar voor de opvang en de vriend­schap en zeiden me dat zij hoopten ooit in staat te zijn iets terug te doen voor de opvang die hun nu ten deel was gevallen. Natuurlijk viel het wachten lang op verdere stappen in de procedure, maar de dankbaarheid overheerste.”

Grotere lokaties voor de opvang van vluchtelingen roepen “de nodige aarzelingen” op. De bisschop vermoedt dat die grote weerstandoproepen en aantrekkingskracht om op “anti-vluchtelingen partijen” te kiezen. “Dat lijkt mij niet het door de regering gewenste politieke effect.” aldus Hendriks. “Het is niet goed vluchtelingen zo apart te zetten in grote ghetto’s. Als de frustratie groeit, heeft de regering haar eigen probleem geschapen.”