Humanitaire corridors redden kwetsbare vluchtelingen

Opnieuw zijn vluchtelingen uit Syrië aangekomen in Europa via de ‘humanitaire corridor’, een project van de Gemeenschap van Sant’Egidio in samenwerking met onder meer de Italiaanse regering en de Evangelische Kerken in Italië. Op 3 mei arriveerden 101 vluchtelingen vanuit Libanon op de luchthaven van Rome. De komende twee jaar zullen er nog een duizendtal volgen, zo is de bedoeling.

Het project garandeert een veilige doortocht voor vluchtelingen die recht hebben op opvang in Europa en die in een kwetsbare situatie verkeren. Het gaat onder meer om vrouwen en kinderen die vaak het slachtoffer worden van mensenhandel, bejaarden, zieken en gehandicapten. Zo wordt voorkomen dat zij in handen vallen van mensensmokkelaars en gedwongen zijn een gevaarlijke overtocht per boot naar Europa te maken.

De vluchtelingen worden opgevangen in Italië; het is de bedoeling dat het initiatief naar andere landen wordt uitgebreid.