‘Ik ervaar dit werk als een roeping van God’

De katholieke gemeenschap in Saigon trekt zich het lot aan van de allerarmste, zieke ouderen. Ook deze uiterst kwetsbare mensen hebben immers recht op een menswaardig bestaan. Adventsactie wil daarom een voor Vietnam uniek initiatief steunen van de katholieke kerk in Saigon. Het gaat om de bouw van een verzorgingstehuis waar vrijwilligers zieke, alleenstaande ouderen kunnen verzorgen.

Omdat overal in Vietnam bejaarden op straat belanden of ziek worden zonder dat iemand voor ze zorgt, is de bouw van dit soort huizen hard nodig. Er zijn namelijk geen sociale voorzieningen in het straatarme Vietnam. Kwetsbare groepen, zoals ouderen en weeskinderen, hebben het daarom moeilijk in dit socialistische land. Er kijkt niemand naar hen om… Caritas Saigon heeft van de overheid een stuk land gekregen. Daarop heeft de lokale katholieke gemeenschap een opvanghuis gebouwd. Hier worden inmiddels enkele oudere, zieke vrouwen opgevangen en verzorgd. Caritas Saigon vraagt onze hulp om het verzorgingshuis af te bouwen en in te richten.

Het verzorgingshuis moet plaats bieden aan 48 verlaten, bejaarde vrouwen. De verzorging is voor een groot deel in handen van vrijwilligers. De vrijwilligers zijn mensen uit de lokale omgeving en de parochie. Nguyen Thi Ngoc Thuy is één van die vrijwilligers. Hij hoopt op uw steun: “Ik hoop dat, met behulp van de Adventsactie 2014, mijn droom werkelijkheid kan worden en ik voor een eigen plekje kan zorgen voor deze kwetsbare mensen. Ik ervaar dit werk als een roeping van God.”

Alle vrouwen kunnen in het verzorgingshuis blijven tot aan hun overlijden. Omdat deze vrouwen vaak geen familie (meer) hebben, zorgt het tehuis ook voor hun uitvaart. Vrouwen die weer opknappen, kunnen terecht in een van de bejaardenhuizen in de regio, waar het verzorgingshuis nauwe banden mee onderhoudt.

Adventsactie wil de realisatie van dit eerste verzorgingshuis mogelijk maken met een donatie van € 20.000,-.

(foto: Adventsactie/Youtube)