Initiatief paus tegen mensenhandel

Paus Franciscus heeft een boodschap gestuurd aan de Santa Marta Groep. Deze groep bestaat uit bisschoppen en hoofden van politie en richt zich op het bestrijden van mensenhandel en moderne slavernij en is in 2014 opgericht op initiatief van de paus. De groep komt op dit moment bijeen in het Escorial in Spanje. Vandaag werd de bijeenkomst geopend door de Spaanse koningin Sofia.

In de korte tijd van haar bestaan, schrijft Franciscus, heeft deze waardevolle groep belangrijke prestaties geleverd en is geroepen om een beslissende rol te spelen in het uitroeien van mensenhandel en moderne slavernij. Hij herinnert eraan dat vorig jaar belangrijke institutionele veranderingen hebben plaatsgevonden die ongetwijfeld haar activiteiten hebben ondersteund. Dat begon met een ontmoeting van burgemeesters in Vaticaanstad op 21 juli, waarbij sleutelfiguren een verklaring ondertekenden waarin ze zich verplichten om een einde te maken nieuwe vormen van slavernij die een misdaad tegen de mensheid vormen.

De paus herinnerde ook aan zijn toespraak tot de Verenigde Naties op 25 september: “Samenwerking tussen de bisschoppen en de autoriteiten is een beslissende stap om te garanderen dat de wil van regeringen de slachtoffers op een directe, onmiddellijke, constante, effectieve en concrete manier bereikt.”

De Santa Marta Groep ontwikkelt trainingen en wisselt ervaringen uit op het gebied van preventie, pastorale zorg en re-integratie van slachtoffers. De internationale arbeidersorganisatie ILO schat dat er wereldwijd 2,4 miljoen mensen het slachtoffer zijn van mensenhandel.

© VIS – Vatican Information Service
Rooms-katholieke kerk in Engeland en Wales

Foto: Imagens Evangélicas