Interreligieuze ontmoeting in Tilburg

As-salāmoe `alaykoem, vrede zij met jou. Zo werd deze week een grote groep jonge mensen welkom geheten bij een interreligieus gesprek aan de Tilburg University. Studenten, een pastoor en imam gingen geanimeerd in gesprek over actuele kwesties: de betekenis van religieuze identiteit, ethische onderwerpen, seksualiteit en toekomstplannen.

De organisatie van deze gespreksavond was in handen van de Ad Interim, een studievereniging voor studenten die katholieke theologie in Utrecht studeren, en de Tilburgse Muslim Students Association (MSA). Sprekers waren onder andere studentenpastoor Michiel Peeters van Tilburg University en imam Azzedine Karrat van Nederlands grootste moskee ICC Essalam in Rotterdam. De christelijke student organisatiewetenschappen Rémon van Ringelenstein en de islamitische student ingenieur Samira I. Ibrahim verwoordden hun eigen beleving.

Sharif Chahid, voorzitter van MSA, opende de avond met een verhaal over iemand die geen stem wilde uitbrengen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Diegene gelooft niet meer in politiek omdat, volgens Chahid, mensen niet meer met elkaar praten. ‘Dat is nu juist wat wij vanavond wel gaan doen, we gaan luisteren naar elkaar en de dialoog aan.’ 

Schaamteloze beelden 

De eerste stelling luidde: ‘Religieuze identiteit hoort niet thuis in de collegezaal’. Pastoor Michiel Peeters reageerde met de opmerking dat iedereen een religieuze identiteit heeft. ‘Het is hetgeen waar iemand ’s ochtends voor uit bed wil komen, iets waarvoor iemand leeft.’ ‘Identiteit gaat om bewust leven’ vulde imam Azzedine Karat aan. Samira vertelde dat haar religieuze identiteit haar nooit echt in de weg heeft gezeten in de collegezaal, ‘Je neemt het mee en het kan interessante gesprekken opleveren’. We missen spiritualiteit in onze maatschappij, was de algemene teneur. ‘Werken en studeren is een onderdeel van je religieuze identiteit, God heeft ons op aarde gezet om de beste daden te ondernemen’, besloot Azzedine Karat.

De tweede stelling: ‘Politieke beslissingen in ethische kwesties spreken tegen mijn geweten in’. Een student vertelde dat hij, vanuit de opvatting dat het leven waardevol is, het met veel zaken oneens is.  Peeters vulde aan dat er geen perfecte samenleving bestaat: ‘Politiek bestaat uit compromissen, al moet de staat wel ruimte bieden om Christelijk te kunnen leven’. Azzedine Karat concludeerde dat we niet leven in een seculiere samenleving. ‘De samenleving wordt gecreërd door verschillende groepen. Het is onze verantwoordelijkheid, we moeten ons laten horen.’

‘Huidige seksuele tendensen maken het moeilijk om seksualiteit volgens het geloof te beleven’. Michiel Peeters benadrukte dat je binnen het christendom niet begint met voorschriften, maar met een ontmoeting om van daaruit het goede te doen. Samira gaf aan dat zij vaak moeite heeft met de in haar ogen schaamteloze beelden in de Nederlandse maatschappij. Voor haar vooral een cultuurshock nadat zij vanuit Egypte weer naar Nederland is gekomen. Karrat wijst de mensen erop dat zij niet anders zijn dan de rest van de maatschappij. ‘Religie maakt je niet anders dan de rest’ en ‘seksualiteit is een geschenk van God, maar je moet wel de controle hebben’.

De avond werd besloten met de laatste stelling: ‘Het zal lastiger worden om balans te vinden tussen de modernisering en je religieuze waarden’. Een student was positief gestemd, hij vermeldde dat we niet zomaar meer geloven, ‘we kunnen geloof nu verdiepen’. Samira haalde een citaat uit de Koran aan (tweede soera): ‘God belast geen ziel boven haar vermogen’. Peeters besloot met de woorden dat de tijd en het geloof elkaar nodig hebben.

We moeten het samen doen in de maatschappij, beseften de aanwezigen die avond. Religieuze identiteit is niet iets van ‘traditionele’ religies, want iedereen heeft een doel, een weg in zijn leven. Aan ons als gelovigen is het misschien de taak om spiritualiteit en diepgang aan te brengen in onze samenleving. Alaykoem as-salām, de vrede zij ook met jou.

 

Meer informatie over studieveriniging Ad Interim: https://www.sv-adinterim.nl/
Meer informatie over de MSA: https://msanl.nl/

Tekst: Ramon Roks (student FHTL Utrecht)
Foto’s: Joah Jans (student FHTL Utrecht en bestuurslid Ad Interim)