Italiaanse kerk opent opnieuw veilige weg voor vluchtelingen`

De Italiaanse bisschoppen, de Italiaanse regering en de gemeenschap van Sant’Egidio hebben opnieuw een overeenkomst gesloten tot het openen van zogeheten ‘humanitaire corridors’. Langs deze weg zullen de komende maanden enkele honderden vluchtelingen uit Eritrea, Soedan en Somalië Italië kunnen bereiken. Dat heeft de Italiaanse bisschoppenconferentie bekend gemaakt.

Het gaat om kwetsbare vluchtelingen voor wie de reis over zee of door de woestijn een zekere dood zou betekenen. Zij leven al jaren in slechte omstandigheden in vluchtelingenkampen in Ethiopië. Dit land herbergt op dit moment de meeste vluchtelingen in Afrika, ongeveer 670.000. Belangrijke oorzaak hiervan zijn de burgeroorlogen in Soedan en Zuid-Soedan.

De humanitaire corridor is een vervolg op een eerder initiatief van de gemeenschap van Sant’Egidio dat vorig jaar werd gepresenteerd en waardoor al enkele honderden vluchtelingen een veilig onderkomen kregen in Italië.

Andrea Riccardi, oprichter van Sant’Egidio hoopt dat dit initiatief dat niet alleen opvang, maar ook integratie van de vluchtelingen beoogt, ertoe zal leiden dat Europa, dat nu muren opwerpt als oplossing van het vluchtelingenprobleem, dit model van samenwerking tussen overheid en particulier initiatief, zal zien als een model dat ook in andere landen toepasbaar is.

De opvang wordt gefinancierd door de Italiaanse kerk uit de opbrengsten van de ‘otto-per-mille’ wet: een regeling waarbij de Italiaanse belastingbetaler 8 promille van zijn inkomen kan bestemmen voor hulpverlening door kerk of staat.