Jezuïeten wereldwijd bijeen om nieuwe overste te kiezen

Adolfo Nicolas sj

Op 2 oktober 2016 start de 36ste Algemene Congregatie van de Sociëteit van Jezus. Meer dan 200 paters jezuïeten komen in Rome bijeen om een nieuwe algemene overste te kiezen en het pastorale beleid voor de komende jaren te bepalen.

De vergadering is bijeengeroepen door generale overste Adolfo Nicolás SJ. Met zijn 80 jaar oud heeft hij aangekondigd ontslag te willen nemen. Na het accepteren van het aftreden van pater Nicolás wordt een nieuwe generale overste gekozen. Ook zal de Congregatie beraadslagen over belangrijke uit die het hedendaagse leven en de missie van de Sociëteit van Jezus.

Een Algemene Congregatie is het hoogste bestuursorgaan van de jezuïetenorde. Deze wordt bijeengeroepen na het overlijden of ontslag van een algemene overste om zijn opvolger te kiezen en kan ook bijeenkomen om veranderingen in te voeren in de regels over de structuur en het werk van de orde. Gewoonlijk is het bestuur van de orde in handen van de generale overste. Deze wordt gekozen voor het leven en benoemt oversten voor een bepaalde termijn. De generale overste bestuurt in overeenstemming met het kerkelijk recht, de Constituties van de Sociëteit van Jezus en aanvullende wetgeving van de orde.

Aan de belangrijke vergadering nemen leden van de staf van de generale overste en leden uit de hele jezuïetenorde deel. Regionale afdelingen (provincies) sturen hun provinciale oversten. Iedere provincie stuurt een aantal afgevaardigden op basis van het percentage van het totale aantal jezuïeten. De meeste provincies in de wereld zullen een afgevaardigde sturen naast de provinciaal. In totaal komen 215 paters samen.

Op de website van de Nederlandse en Vlaamse provincie is de Algemene Congregatie te volgen.

(op de foto: pater Adolfo Nicolás / Wikimedia Commons)