Jezus bewapent Nigeriaanse bisschop tegen Boko Haram

Een Nigeriaanse bisschop roept gelovigen wereldwijd op om aan de terroristische organisatie Boko Haram met het rozenkransgebed een genadeslag toe te brengen. Christus zou hem in een visioen duidelijk gemaakt hebben dat het rozenkransgebed het sterkste wapen tegen hun gruweldaden is.

Boko Haram heeft volgens Human Rights Watch in de eerste drie maanden van dit jaar zo’n duizend mensen in Nigeria gedood, en sinds 2009 zo’n zesduizend inwoners om het leven gebracht. In mei sloot Boko Haram een samenwerkingsverband met IS. Bisschop Dashe leidt het bisdom Maiduguri in het noordoosten van Nigeria. In 2009 had hij zo’n 125.000 katholieken onder zijn hoede. Daarvan zijn er door de gewelddadigheden nog vijftig- tot zestigduizend over; de anderen zijn gevlucht of gedood. Op een ‘troosttoer’ langs de parochies riep hij gelovigen op om de rozenkrans te bidden, vergevingsgezind te blijven en het geloof in Maria niet op te geven. Met deze boodschap zou Jezus in een visioen aan hem verschenen zijn.

Over zijn mystieke ervaring vertelt Dashe: “Eind vorig jaar bad ik bij het Allerheiligste. Plotseling verscheen de Heer aan mij. Aanvankelijk zei Jezus niets. Hij reikte mij alleen een zwaard aan. Toen ik het wapen wilde aannemen, veranderde het in een rozenkrans. Op dat moment hoorde ik Jezus driemaal zeggen: “Boko Haram is weg’.”

De bisschop wilde het visioen pas na sterke aansporing van de heilige Geest wereldkundig maken, stelt hij. Het grote publiek werd ervan op de hoogte gebracht op een conferentie in Madrid tussen 17 en 19 april. Die conferentie ging over het behoud van het christendom in landen waar christenen vervolgd worden. “Deze terroristen denken dat ze het christendom zullen vernietigen door onze kerken te verbranden”, sprak Dashe, “maar dat zal nooit gebeuren. Het duurt misschien enkele maanden of jaren… maar ‘Boko Haram is weg’. Met name het rozenkransgebed zal ons uit de klauwen van deze duivel bevrijden, de demon van het terrorisme. Dat werkt, natuurlijk, nu al.” Het Nigeriaanse staatsleger heeft Boko Haram inmiddels uit het noorden des lands verdreven. Daarbij zijn enkele honderden gegijzelde vrouwen bevrijd.

Massa-abortus

Een grote meerderheid van de bevrijde vrouwen is door Boko Haram zwanger gemaakt. De bisschoppenconferentie spoort gelovigen aan om het rozenkransgebed ook in te zetten tegen het pleidooi van groepen voor een massa-abortus. Anselm Umoren, onder andere president van de gezondheidscommissie, neemt hierin de voorhoede: “De baby’s zijn onschuldig en weten niets af van het geweld dat hun moeders is aangedaan. Het is immoreel om hen te straffen voor de zonden van hun vaders.” Umoren geeft aan dat de kerk de moeders op alle mogelijke gebieden bijstand wil verlenen. Over de opvattingen van de moeders zelf is niets bekend.

*Bronnen: CNA/EWTN News & Agenzia Fides (Abuja) *