“Jongeren, hun geloof en hun roeping.”

Voor de derde keer organiseert het Huis van de Roeping op 9 september aanstaande een “Wake-up-Barbecue” bij Casella in Hilversum. Met deze bijeenkomsten richten de Nederlandse religieuzen zich op jongeren die hun levensweg, en met name ook hun religieuze weg aan het zoeken zijn. Deze formule wil hen in staat stellen om op een laagdrempelige manier verkennend bezig te zijn. Ontmoeting met andere ‘zoekers’ en met jonge religieuzen die al een weg ingeslagen zijn, staat hierbij voorop. Steeds wordt dit informeel samen zijn gecombineerd met momenten van gebed, gesprek en bezinning rond actuele thema’s. In 2016 was dat: “Wat betekent voor jou Barmhartigheid?” Er waren toen 60 deelnemers

Ieder jaar een speciale insteek

Ook dit jaar is er inhoudelijk weer voor een speciale insteek gekozen. Op initiatief van paus Franciscus wordt in 2018 een mondiale bisschoppenconferentie gehouden rond het thema: “Jongeren, hun geloof en de onderscheiding van hun roeping.” Ter voorbereiding daarop worden momenteel wereldwijd jongeren uitgenodigd te vertellen wat zij hier zelf van vinden. Dat gebeurt ook in Nederland, onder andere door de enquête voor jongeren.

Het Huis van de Roeping wil het daar niet bij laten en hier ook samen over in gesprek gaan. Tijdens het middaggedeelte wordt daarom een raadpleging gehouden, een ‘consultatief moment’.  Onze kerkelijke leiders kunnen moeilijk spreken over “jongeren, hun geloof en hun roeping”, wanneer ze niet van de jongeren zelf horen wat voor hen daarvan de essentie is.

Bredere insteek dan enkel kerkelijke of katholieke jongeren

Alle jonge mensen die tot de doelgroep (18 tot 35 jaar) horen, zijn van harte welkom. Deelnemers hoeven niet een speciale oriëntatie op, of roeping tot religieus leven te hebben. Ook de bisschoppen–conferentie van volgend jaar heeft een bredere insteek dan enkel de kerkelijke of katholieke jongeren.

Wanneer je open (religieus) zoekend onderweg bent, biedt dat voldoende basis voor deze bijeenkomst.

  • Wel tevoren aanmelden i.v.m. de inkoop!
  • Aanmelden kan via: roepen@knr.nl
    Vermeld daarbij: je naam,  geboortedatum, mailadres,  telefoonnummer en (indien van toepassing) een dieet.
  • Kosten: iedere vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd.